Czy udostępniasz dokumentację medyczną zgodnie z RODO – lista kontrolna