Czy uwzględniłeś wszystkie informacje w instrukcji na wypadek naruszenia danych osobowych – lista kontrolna