Czy właściwie przygotowałeś instrukcje dotyczące bezpieczeństwa IT - lista kontrolna