Ewidencja podmiotów, którym placówka medyczna powierza dane osobowe

Słowa kluczowe:
RODO