Ewidencja podmiotów, którym placówka medyczna udostępnia dane osobowe

Słowa kluczowe:
RODO