Tworzysz wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji – sprawdź, czy nie naruszają praw pacjenta

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 3 kwietnia 2018
Tworzysz wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji – sprawdź, czy nie naruszają praw pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta to temat, który wywołuje liczne wątpliwości i nastręcza wiele trudności. Regulacje prawne można intepretować w dowolny sposób, co oczywiście nie rzadko prowadzi do rozbieżności, również w orzecznictwie sądowym. Sprawdź, czy możesz tworzyć wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej?

Brak jest jednoznacznych i precyzyjnych regulacji stanowiących o tym, w jakiej formie złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, jakie informacje powinien zawierać oraz w jakim terminie placówka powinna udostępnić dokumentację uprawnionemu. Regulacja stanowiąca, że udostępnienie powinno nastąpić „bez zbędnej zwłoki” nie jest precyzyjnym terminem. Jak mają postępować podmioty zobowiązane do udostępniania dokumentacji medycznej, które z jednej strony mają obowiązek działać z poszanowaniem przepisów dotyczących między innymi ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, a z drugiej zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi, że pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, zaś jej udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki?

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.