resort zdrowia

Resort zdrowia przedstawił strategię walki z epidemią na jesień

Włączenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do systemu testowania oraz utworzenie trzech poziomów zabezpieczenia szpitalnego to niektóre założenia strategii walki z koronawirusem na jesień, które przedstawił minister zdrowia dr Adam Niedzielski. Strategia jest odpowiedzią na zmianę charakteru pandemii.

Składa się z czterech obszarów i zakłada duże zmiany związane z wykonywaniem testów w kierunku SARS-COV-2. Główne cele w tym obszarze to skoncentrowanie testowania na pacjentach, którzy mają objawy i ochrona grup ryzyka. 

Wskazano cztery grupy obciążone szczególnym ryzykiem, które będą testowane, mimo braku objawów: przed pobytem w sanatorium, skierowani do zakładu opiekuńczo-leczniczego, skierowani do hospicjum, umieszczeni (decyzją administracyjną) w domu pomocy społecznej. 

Strategia zakłada, że do systemu testowania zostaną włączeni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli wynik testu będzie ujemny, to pacjent zostanie pod opieką lekarza POZ. Natomiast, jeżeli będzie pozytywny, to taki pacjent zostanie skierowany na tzw. ścieżkę zakaźną realizowaną w sieci jednostek zajmujących się leczeniem chorób zakaźnych.  

Do tej pory głównymi jednostkami, które zajmowały się pacjentami z koronawirusem były szpitale jednoimienne. W tej chwili to pojęcie już znika. Lecznictwo szpitalne dla pacjentów z koronawirusem  podzielono na trzy poziomy. Na trzecim, najwyższym poziomie znalazły się szpitale wielospecjalistyczne. Będą w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Do tych placówek będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem. W tych szpitalach przygotowano ponad 2 tysiące miejsc. 

W poziomie drugim znajdzie się 87 oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, które będą przygotowane na przyjęcie pacjentów z COVID-19. W sumie znajduje się w nich ok. 4 tys. miejsc dla pacjentów wymagających opieki typowo internistycznej, ale także np. podłączenia do respiratora.  

Natomiast pierwszy poziom obejmie szpitale będące w tzw. sieci szpitali. Takich szpitali, które są w sieci jest w Polsce ponad 600. 

Obecnie funkcjonuje 21 izolatoriów posiadających 2025 miejsc dla pacjentów z COVID. Jest także ok. 200 zespołów wymazowych, w których pobiera dziennie średnio ok. 4400 wymazów.  

Działa również 148 karetek wykorzystywanych do transportu pacjentów z COVID19.  

Strategia zakłada także rozszerzenie sieci punktów pobrań. Zwiększy się dostępność do punktów m.in. przez zwiększenie liczby godzin, w których działają.

Pobierz: Strategia walki z pandemią COVID-19 (jesień 2020)>>

Kolejne dane o systemie ochrony zdrowia dostępne online

Resort zdrowia udostępnił interaktywne aplikacje do map potrzeb zdrowotnych. Można w nich znaleźć informacje dotyczące demografii, epidemiologii, prognoz epidemiologicznych oraz czynników ryzyka i profilaktyki.

Aplikacje przygotowano z wykorzystaniem najaktualniejszych danych. Zawierają analizy z badania Global Burden of Disease, z wynikami udostępnionymi po raz pierwszy na poziomie województw. Ich stworzenie było możliwe dzięki współpracy z Uniwersytetem Waszyngtońskim w Seattle.

Aplikacje są dostępne bez konieczności logowania – przez podstronę  „Mapy potrzeb zdrowotnych 2020”. Po jej otwarciu widoczne są ikony obrazujących różne zakresy analiz, np. podstawowa opieka zdrowotna, leczenie szpitalne, sprzęt medyczny. Po kliknięciu w wybrany zakres świadczeń nastąpi przekierowanie do właściwej aplikacji lub raportu.

U góry znajduje się pasek z zakładkami zawierającymi poszczególne analizy, natomiast z lewej strony – pole z filtrami umożliwiającymi wybranie konkretnego zakresu prezentowanych danych (rok, województwo, rozpoznanie, kadra medyczna itp). Możliwe jest także pobranie danych w formacie xlsx lub csv.

Mapy potrzeb zdrowotnych to opracowania, publikowane regularnie od 2015 roku, z najważniejszymi danymi o systemie ochrony zdrowia. Ich publikacja jest potrzebna do oceny sytuacji oraz zidentyfikowania obszarów, które wymagają zmian. Stanowią one bazę danych i analiz dla instytucji i osób z obszaru ochrony zdrowia m.in. Ministerstwa Zdrowia, NFZ, samorządów, dyrektorów szpitali czy przychodni.

Mapy potrzeb zdrowotnych są opracowywane przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Sejmowa komisja zdrowia: minister przedstawił priorytety resortu zdrowia

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wziął udział w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia i przedstawił priorytetowe plany resortu zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia w pierwszej kolejności zajmie się takimi sprawami, jak:

 • informatyzacja systemów ochrony zdrowia, zwłaszcza kontynuacja projektu P1, który jest finansowany ze środków unijnych,
 • realizacja map potrzeb zdrowotnych - do 1 kwietnia 2016 r. – niezbędnych do kontraktowania NFZ, uzyskanie na ten cel dofinansowania unijnego, 
 • wypłata podwyżek pielęgniarkom i położnym,
 • przygotowanie i przedstawienie projektu Leki 75+ - darmowe leki dla seniorów - co 2 miesiące będzie przedstawiana listę darmowych leków wraz z listą leków refundowanych,
 • przesunięcie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na kolejny rok,
 • zmiany w ustawie o działalności leczniczej, szczególnie jeśli chodzi o własność podmiotów leczniczych,
 • zmiany w zakresie refundacji leków mające zwiększyć dostęp do leków, rozwiązanie problemu wywozu leków z Polski, przez co są one niedostępne dla pacjentów,
 • likwidacja NFZ i wprowadzenie systemu budżetowego,
 • rozwiązanie problemu braku kadry medycznej, szczególnie pielęgniarek,
 • zmiany w kształceniu lekarzy i pielęgniarek, przed i podyplomowym, przywrócenie stażu podyplomowego,
 • powrót do niektórych szkół gabinetów lekarskich,
 • zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia, ale nie przez wzrost składki,
 • stworzenie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej,
 • zmiany w sposobie kontraktowania i pakiecie onkologicznym, w tym rezygnacja z karty DiLO, 
 • poszerzenie ustawy o zdrowiu publicznym, 
 • kontynuacja programu dotyczącego refundacji procedury in vitro tylko do połowy 2016 roku, a potem rezygnacja z niego.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel