Sejm

Zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego

Rząd przyjał projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z nim zmieni się struktura organizacyjna centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Centra obsługują całodobowo zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 i 997.

Żeby zatrzymać najlepszych pracowników CPR, umożliwiony będzie im rozwój zawodowy i awans.

W ostatnim kwartale 2020 r. wprowadzona będzie gradacja stanowisk. Będą to stanowiska:

  • operatora numerów alarmowych,
  • starszego operatora numerów alarmowych,
  • koordynatora,
  • koordynatora – trenera.

Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych.

Po 6 miesiącach od wejścia w życie ustawy powstanie również Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównymi zadaniami będą:

  • utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR,
  • nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
  • opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,
  • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,
  • upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

W Polsce w 17 CPR pracuje ok. 1,2 tys. operatorów numerów alarmowych. W 2019 r. w centrach zarejestrowano ponad 22 mln zgłoszeń. Oznacza to, że każdego dnia do CPR w Polsce trafiało około 60 tys. zgłoszeń. W 2019 r. CPR przekazały policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznym i podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń zgłoszonych do centrów powiadamiania ratunkowego. Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel