Nowe wymogi dla stron internetowych placówek

/appFiles/site_102/images/autor/1EgVTyOjlNXq4ir.jpeg

Autor: Krzysztof Nyczaj

Dodano: 25 maja 2015
Nowe wymogi dla stron internetowych placówek

Do końca maja 2015 roku wszystkie podmioty, które mają zawarty kontrakt z NFZ, muszą dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Jednym z istotnych obszarów, który reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jest kwestia zwiększenia dostępności do usług eAdministracji dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. Zgodnie z zapisami rozporządzenia do końca maja 2015 roku serwisy internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne powinny być dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Oznacza to, że system teleinformatyczny podmiotu realizującego zadania publiczne służący prezentacji zasobów informacji powinien zapewniać spełnienie wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA. Rozporządzenie wymienia 12 wytycznych dla serwisów internetowych administracji publicznej.

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.