informatyzacja ochrony zdrowia

Wchodzi w życie 12 grudnia: nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991) wprowadza niezbędne regulacje prawne, które umożliwią wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.

Główne cele nowelizacji to:

  • stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie polityki zdrowotnej, niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz zasad jej finansowania;
  • stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia charakteryzującego się elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, w tym do modelu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z drugiej strony, odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowane zmianami systemowymi w ochronie zdrowia;
  • zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej;
  • uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia;
  • poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej przez zapewnienie kompleksowości, aktualności, niesprzeczności norm, procesów, systemów i zasobów informacyjnych sektora ochrony zdrowia mających wpływ na zachowanie spójności ładu informacyjnego w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obywateli;
  • optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na informatyzację sektora ochrony zdrowia i rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze zdrowia względem uzyskiwanych efektów;
  • przywrócenie właściwych relacji między wytwórcą danych, gestorami systemów informacyjnych zbierających dane a podmiotami wykorzystującymi i analizującymi informacje generowane w systemach informacyjnych.

Ustawa ponadto dostosowuje inne ustawy m.in. do wprowadzenia elektronicznej postaci recepty, skierowania, zlecenia oraz rejestrów medycznych i dziedzinowych systemów teleinformatycznych, a także doprecyzowuje przepisy o telemedycynie.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel