Greta Kanownik

Greta Kanownik

ekspert ds. ochrony zdrowia

Wszystkie wpisy na blogu

Czerwiec 2017

05cze

Porada poszpitalna – nowość, która zmieni jakość opieki nad pacjentem

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadza poradę poszpitalną. uelastyczni to organizację opieki nad pacjentami w okresie poszpitalnym. Co jeszcze się zmieni?

Maj 2017

22maj

Elektroniczna dokumentacja medyczna – ważne informacje, terminy, jakie należy spełnić

Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, których celem jest m.in. doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz obowiązku stosowania Polskiej Implementacji Krajowej (PIK) HL7 CDA oraz formatów EDM, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, a także zmiana terminów dotyczących obowiązku stosowania EDM.

04maj

E-zwolnienia, e-problem

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta. Nowelizacja wprowadza m.in. ułatwienia w wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich i znosi opłaty dla lekarzy za uzyskanie podpisu elektronicznego, niezbędnego do wydania e-zwolnień. W myśl nowelizacji, od połowy 2018 roku, przestaną obowiązywać zwolnienia papierowe.

Kwiecień 2017

05kwi

Pilotaż środowiskowej opieki psychiatrycznej

Przygotowanie zasad realizacji oraz wdrożenie pilotażu psychiatrycznej opieki środowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, to zadanie Zespołu do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Czekamy na wyniki pilotażu.

Marzec 2017

07mar

Kolejki, kolejki, kolejki… objaw choroby systemu ochrony zdrowia

Mimo zwiększenia o ponad 4 mld zł wartości umów zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami oraz wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. tzw. pakietu kolejkowego dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych w 2015 r., w większości rodzajów oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych, nie poprawił się. Przeciwnie - średni czas oczekiwania na niektóre świadczenia wydłużył się i był zróżnicowany w zależności od województwa.

Luty 2017

08lut

Co dalej z pakietem onkologicznym

Od momentu wprowadzenia pakietu onkologicznego średni czas oczekiwania dla pacjentów onkologicznych bez tzw. zielonej karty zwiększył się z 4 do prawie 6 tygodni - wynika z raportu WHC. Ci pacjenci czekają na wykonanie świadczeń o 3,3 tygodnia dłużej niż pacjenci z kartą DiLO. Eksperci alarmują, że 1/3 pacjentów onkologicznych może nie mieć zielonej karty.

Styczeń 2017

03sty

Zwolnienie lekarskie – niby proste, a jednak skomplikowane

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjent, któremu przysługuje zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, powinien otrzymać je od lekarza, który przeprowadził bezpośrednie badanie chorego. Nieuzasadnione jest odsyłanie pacjenta po takie zaświadczenie do innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Grudzień 2016

06gru

4 zmiany w zadaniach podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej mogą wystawiać skierowania na określone badania diagnostyczne i ordynować leki. Co jeszcze zmienia nowe rozporządzenie z zakresu zadań podstawowej opieki zdrowotnej?

Listopad 2016

16lis

Żeby było lepiej z polską diagnostyką

Badania diagnostyki laboratoryjnej stanowią podstawę aż w 60–70% lekarskich decyzji dotyczących terapii. Na ile ich wyniki są pewne? Z kontroli wynika, że 90% badań jest w pełni wiarygodnych. Pozostałe nie muszą być złe, ale np. nie spełniono w pełni procedur, które są przy nich wymagane, tak twierdzi prof. dr hab. Maciej Szmitowski z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który jest też krajowym konsultantem w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Październik 2016

21paź

NIK o programach zdrowotnych realizowanych przez samorządy

Promocja zdrowia nie przykuwa znaczącej uwagi samorządów, na których barkach leży m.in. obowiązek dbania o zdrowie publiczne. Dziś bardziej skupiają się one na ratowaniu podległych im lecznic niż na promocji zdrowia – wynika z najnowszej kontroli NIK.


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »