Greta Kanownik

Greta Kanownik

ekspert ds. ochrony zdrowia

Wszystkie wpisy na blogu

Wrzesień 2017

11wrz

Program interwencji kryzysowej – w jakim kierunku idzie opieka psychiatryczna nad dziećmi

Proponowany przez ministerstwo program ma zwiększyć wiedzę i skuteczność profilaktyki i działań prewencyjnych, które podejmują dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie i rodzice związani z tą problematyką. Ma to być systemowe wsparcie szkół oraz placówek oświatowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów i ich rodziców. Co zagwarantuje sukces programu?

Sierpień 2017

07sie

Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Co jeszcze się zmienia?

Lipiec 2017

03lip

NFZ publikuje taryfikator kar

Taryfikator wprowadza jednolite zasady dla wszystkich oddziałów NFZ. Sprawdź, za co grożą najwyższe kary. Taryfikator kar umownych opracowano na podstawie §30 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w celu jednolitego stosowania przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Czerwiec 2017

05cze

Porada poszpitalna – nowość, która zmieni jakość opieki nad pacjentem

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadza poradę poszpitalną. uelastyczni to organizację opieki nad pacjentami w okresie poszpitalnym. Co jeszcze się zmieni?

Maj 2017

22maj

Elektroniczna dokumentacja medyczna – ważne informacje, terminy, jakie należy spełnić

Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, których celem jest m.in. doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz obowiązku stosowania Polskiej Implementacji Krajowej (PIK) HL7 CDA oraz formatów EDM, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, a także zmiana terminów dotyczących obowiązku stosowania EDM.

04maj

E-zwolnienia, e-problem

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta. Nowelizacja wprowadza m.in. ułatwienia w wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich i znosi opłaty dla lekarzy za uzyskanie podpisu elektronicznego, niezbędnego do wydania e-zwolnień. W myśl nowelizacji, od połowy 2018 roku, przestaną obowiązywać zwolnienia papierowe.

Kwiecień 2017

05kwi

Pilotaż środowiskowej opieki psychiatrycznej

Przygotowanie zasad realizacji oraz wdrożenie pilotażu psychiatrycznej opieki środowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, to zadanie Zespołu do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Czekamy na wyniki pilotażu.

Marzec 2017

07mar

Kolejki, kolejki, kolejki… objaw choroby systemu ochrony zdrowia

Mimo zwiększenia o ponad 4 mld zł wartości umów zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami oraz wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. tzw. pakietu kolejkowego dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych w 2015 r., w większości rodzajów oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych, nie poprawił się. Przeciwnie - średni czas oczekiwania na niektóre świadczenia wydłużył się i był zróżnicowany w zależności od województwa.

Luty 2017

08lut

Co dalej z pakietem onkologicznym

Od momentu wprowadzenia pakietu onkologicznego średni czas oczekiwania dla pacjentów onkologicznych bez tzw. zielonej karty zwiększył się z 4 do prawie 6 tygodni - wynika z raportu WHC. Ci pacjenci czekają na wykonanie świadczeń o 3,3 tygodnia dłużej niż pacjenci z kartą DiLO. Eksperci alarmują, że 1/3 pacjentów onkologicznych może nie mieć zielonej karty.

Styczeń 2017

03sty

Zwolnienie lekarskie – niby proste, a jednak skomplikowane

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjent, któremu przysługuje zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, powinien otrzymać je od lekarza, który przeprowadził bezpośrednie badanie chorego. Nieuzasadnione jest odsyłanie pacjenta po takie zaświadczenie do innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Warszawa 25.września.2017

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »