Greta Kanownik

Greta Kanownik

ekspert ds. ochrony zdrowia

Wszystkie wpisy na blogu

Maj 2018

08maj

Rozpoczyna się debata „Wspólnie dla zdrowia”

Minister zdrowia zainaugurował debatę o zdrowiu. Powołano społeczną radę programową, która ma wypracować najlepsze rozwiązania dla systemu ochrony zdrowia. Znaleźli się w niej m.in. byli ministrowie zdrowia, przedstawiciele organizacji pacjentów, ekonomiści, pracownicy ochrony zdrowia.

Kwiecień 2018

04kwi

Jaka jest przyszłość medycyny w Polsce

Zdaniem ekspertów Deloitte sposobem na poprawienie wyników finansowych instytucji zdrowotnych jest personalizacja i dbanie o wyższą satysfakcję pacjenta.

Marzec 2018

09mar

E-recepta – jesteśmy za, a nawet przeciw

Od połowy lutego br. trwa pilotaż e-recepty, który jest prowadzony w Siedlcach i Skierniewicach, dzięki czemu pierwsze recepty elektroniczne w tych miastach mają być wystawiane od maja br. Recepty elektroniczne we wszystkich placówkach medycznych mają być wystawiane od 2020 r.

Luty 2018

04lut

Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Przyjęte zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia uprawnień osób kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej przez zapewnienie ochrony ich praw procesowych. Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Styczeń 2018

06sty

Strategia dla e-zdrowia

Darmowe usługi telemedyczne, nowy System Informatyczny Narodowego Płatnika dla NFZ. Są to jedne z elementów strategii e- zdrowia, które przygotowało resort zdrowia i cyfryzacji. Już w styczniu poznamy pierwszy dokument tego typu. Co się w nim znajdzie?

Grudzień 2017

04gru

Pacjenci często źle się zachowują wobec lekarzy

Kim bywa lekarz w oczach pacjenta? Ignorantem, nieukiem? Lista tych określeń jest długa i każdego dnia jest uzupełniania przez kolejnych „niepokornych” pacjentów. Zjawisko to opisano w r aporcie pt. „Niewłaściwe zachowania ze strony pacjentów w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku”, który powstał na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAVI (wywiady bezpośrednie online) w okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku. Sprawdź, co z niego wynika.

Listopad 2017

13lis

Prawo ochrony zdrowia powinno być prostsze

Problemy legislacji w ochronie zdrowia powtarzają się. Jednym z nich jest brak konsultacji i oceny skutków wprowadzanych regulacji, także po ich wejściu w życie. Potrzebne są także dobre narzędzia ułatwiające stosowanie prawa. Czy nowo powstały zespół rozwiąże te problemy?

Październik 2017

09paź

Programy polityki zdrowotnej - co się zmieni

Jeżeli samorządowy program polityki zdrowotnej uzyska pozytywną opinię prezesa AOTMiT, będzie mógł być realizowany i finansowany. Dotyczy to również sytuacji, gdy opinia prezesa będzie pozytywna warunkowo, lecz wówczas – przed wdrożeniem do realizacji i finansowania – będzie istniał obowiązek usunięcia „warunku” wskazanego w tej opinii. Jakie jeszcze zmiany są planowane w samorządowych programach polityki zdrowotnej?

Wrzesień 2017

11wrz

Program interwencji kryzysowej – w jakim kierunku idzie opieka psychiatryczna nad dziećmi

Proponowany przez ministerstwo program ma zwiększyć wiedzę i skuteczność profilaktyki i działań prewencyjnych, które podejmują dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie i rodzice związani z tą problematyką. Ma to być systemowe wsparcie szkół oraz placówek oświatowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów i ich rodziców. Co zagwarantuje sukces programu?

Sierpień 2017

07sie

Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Co jeszcze się zmienia?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Wrocław 04.czerwca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Poznań 05.czerwca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »