Wojciech Haniszewski

Wojciech Haniszewski

adwokat, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych.

Wszystkie wpisy na blogu

Czerwiec 2017

06cze

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 30 groszy w okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku.

Maj 2016

25maj

Ile można żądać od pacjenta za kopię dokumentacji od 1 czerwca

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 83 groszy w okresie od czerwca do sierpnia 2016 r.

Marzec 2016

01mar

Ile obecnie wynosi opłata za kopię dokumentacji medycznej

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej od marca do maja 2016 r. nie może przekraczać 81 gr. Ponieważ w przepisach nie określono wyższej stawki za kopię w formacie A3, placówki mogą ją wykonać w formacie A4 i pobrać 1,62 zł za dwie strony.

Grudzień 2015

08gru

Aktualne stawki opłaty za kopię dokumentacji medycznej

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 77 groszy w okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r.

Wrzesień 2015

03wrz

Ile wynosi opłata za kopię dokumentacji medycznej od 1 września

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 77 groszy w okresie od września do listopada 2015 r.

Lipiec 2015

29lip

Jak przywrócić pacjenta na listę oczekujących?

Stosownie do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Czerwiec 2015

17cze

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.

Senat 12 czerwca uchwalił bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wchodzą w życie już za pół roku, choć przewidziano okres przejściowy.

Maj 2015

29maj

Ile obecnie wynosi opłata za kopię (odpis) dokumentacji medycznej?

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 81 groszy w okresie od czerwca do sierpnia 2015 r.

Kwiecień 2015

03kwi

Nowe obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawców wobec NFZ

Od 1 kwietnia 2015 r. istotnie wzrosła liczba danych przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez świadczeniodawców. Dotyczy to imienia, nazwiska i numeru PESEL każdego pacjenta widniejącego w kolejce. Dane charakteryzujące listy oczekujących na udzielenie świadczeń, wymagane zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia, są przekazywane po raz pierwszy w komunikacie dotyczącym tych list za kwiecień, czyli do 11 maja 2015 r.

01kwi

Nowe elementy list oczekujących od 1 kwietnia

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. zwiększyła się liczba informacji gromadzonych na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Konieczne jest zatem przejrzenie posiadanego systemu informatycznego lub udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w celu wprowadzenia rozszerzonego zakresu danych. Zmiany wynikają z §§ 2 i 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1986).


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia-praktyczne warsztaty

Warszawa 27.listopada.2017

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Czytaj więcej   »