Aktualne stawki opłaty za kopię dokumentacji medycznej

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 77 groszy w okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r.

Maksymalna wysokość opłaty za:

  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (obecnie 7,79 zł);

  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 77 groszy);

  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 7,79 zł).

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie określono wyższej stawki za stronę odpisu (7,79 zł) lub kopii (77 groszy) dokumentacji medycznej w formacie A3 lub większym. Skutek jest paradoksalny. Jeżeli skopiują Państwo jakiś wynik badania w formacie A3 – możecie pobrać 77 groszy, dysponując kserokopiarką A4 – zainkasujecie 1,54 zł jako wynagrodzenie za dwie strony.

Podane stawki obowiązują od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Autor: Wojciech Haniszewski
dokumentacja medyczna, opłaty
Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »