Piotr  Janiszewski

Piotr Janiszewski

radca prawny, partner w Janiszewski Podhajny Kancelaria Radców Prawnych sp.p., prezes zarządu Auraco sp. z o.o., doświadczony audytor w obszarze ochrony danych osobowych

Wszystkie wpisy na blogu

Sierpień 2018

03sie

Kiedy zgłaszać naruszenia ochrony danych osobowych do UODO

Jednym z nowych obowiązków administratora, zgodnie z RODO, jest zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Dowiedz się, jak krok po kroku wywiązywać się z tego zadania, aby uniknąć przykrych konsekwencji z postaci kar.

Maj 2017

31maj

Nowe sposoby udostępniania dokumentacji medycznej

Nowe przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta doprecyzowują sposoby udostępniania dokumentacji medycznej i nakładają na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dodatkowe obowiązki w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Luty 2017

23lut

Poznaj 8 obowiązków podmiotu przetwarzającego dane osobowe i zawrzyj je w umowie

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej spowodowało wzrost zainteresowania możliwością zlecania utrzymania tego systemu przez zewnętrznych podwykonawców. Jak to zrobić zgodnie z przepisami, biorąc pod uwagę, że w połowie 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych?

Grudzień 2016

28gru

Jak się przygotować do wymogów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych

Do połowy 2018 roku placówki medyczne muszą dostosować się do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych. Muszą m.in. opracować procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić, aby mieć pewność, że właściwie realizujesz zasadę bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych.

Wrzesień 2016

12wrz

Prowadzenie rejestrów medycznych przez podmioty zewnętrzne – jakie zmiany czekają placówki

Projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 9 sierpnia br. zakłada możliwość prowadzenia rejestrów medycznych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Jest to krok milowy ku przeniesieniu części odpowiedzialności za bezpieczeństwo przetwarzanych danych z ministra zdrowia na firmy świadczące usługi outsourcingowe.

Lipiec 2016

14lip

4 najczęstsze błędy w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych

Placówka medyczna ma obowiązek prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Na tym polu dochodzi jednak do wielu uchybień. Sprawdź, jak ich unikać.  

Czerwiec 2016

15cze

Outsourcing danych i umowa powierzenia, uniknij zagrożeń

Jeśli korzystasz z outsourcingu IT w zakresie przetwarzania danych medycznych, serwisanci sprzętu informatycznego uzyskują dostęp zarówno do sprzętu, jak i oprogramowania do przetwarzania danych pacjentów. Zawrzyj w takim przypadku stosowną umowę powierzenia.

Maj 2016

16maj

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - jak będzie działać

Od 1 maja 2016 r. funkcjonuje system monitorowania kształcenia diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Termin jego otwarcia dla innych grup został przesunięty na 1 maja 2017 r. W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych będą gromadzone informacje, które pozwolą na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Marzec 2016

18mar

Raport NIK - zasada rzetelności w kontekście dokumentacji medycznej

Jedną z zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada rzetelności, zgodnie z którą administrator danych jest zobowiązany do posiadania danych prawdziwych wystarczających i aktualnych. I właśnie ta zasada, a szczególnie weryfikacja aktualności przetwarzanych danych osobowych, stała się przyczyną kontroli NIK w zakresie dokumentacji udzielonych świadczeń medycznych w związku z wypadkami drogowymi.

Luty 2016

15lut

System Statystyki w Ochronie Zdrowia - budowa elektronicznej administracji

Obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdań statystycznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wynika z Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.