Piotr  Janiszewski

Piotr Janiszewski

radca prawny, partner w Janiszewski Podhajny Kancelaria Radców Prawnych sp.p., prezes zarządu Auraco sp. z o.o., doświadczony audytor w obszarze ochrony danych osobowych

Wszystkie wpisy na blogu

Maj 2017

31maj

Nowe sposoby udostępniania dokumentacji medycznej

Nowe przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta doprecyzowują sposoby udostępniania dokumentacji medycznej i nakładają na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dodatkowe obowiązki w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Luty 2017

23lut

Poznaj 8 obowiązków podmiotu przetwarzającego dane osobowe i zawrzyj je w umowie

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej spowodowało wzrost zainteresowania możliwością zlecania utrzymania tego systemu przez zewnętrznych podwykonawców. Jak to zrobić zgodnie z przepisami, biorąc pod uwagę, że w połowie 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych?

Grudzień 2016

28gru

Jak się przygotować do wymogów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych

Do połowy 2018 roku placówki medyczne muszą dostosować się do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych. Muszą m.in. opracować procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić, aby mieć pewność, że właściwie realizujesz zasadę bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych.

Wrzesień 2016

12wrz

Prowadzenie rejestrów medycznych przez podmioty zewnętrzne – jakie zmiany czekają placówki

Projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 9 sierpnia br. zakłada możliwość prowadzenia rejestrów medycznych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Jest to krok milowy ku przeniesieniu części odpowiedzialności za bezpieczeństwo przetwarzanych danych z ministra zdrowia na firmy świadczące usługi outsourcingowe.

Czerwiec 2016

15cze

Outsourcing danych i umowa powierzenia, uniknij zagrożeń

Jeśli korzystasz z outsourcingu IT w zakresie przetwarzania danych medycznych, serwisanci sprzętu informatycznego uzyskują dostęp zarówno do sprzętu, jak i oprogramowania do przetwarzania danych pacjentów. Zawrzyj w takim przypadku stosowną umowę powierzenia.

Maj 2016

16maj

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - jak będzie działać

Od 1 maja 2016 r. funkcjonuje system monitorowania kształcenia diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Termin jego otwarcia dla innych grup został przesunięty na 1 maja 2017 r. W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych będą gromadzone informacje, które pozwolą na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Marzec 2016

18mar

Raport NIK - zasada rzetelności w kontekście dokumentacji medycznej

Jedną z zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada rzetelności, zgodnie z którą administrator danych jest zobowiązany do posiadania danych prawdziwych wystarczających i aktualnych. I właśnie ta zasada, a szczególnie weryfikacja aktualności przetwarzanych danych osobowych, stała się przyczyną kontroli NIK w zakresie dokumentacji udzielonych świadczeń medycznych w związku z wypadkami drogowymi.

Luty 2016

15lut

System Statystyki w Ochronie Zdrowia - budowa elektronicznej administracji

Obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdań statystycznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wynika z Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Styczeń 2016

11sty

Jak chronić dodatkowe dane niezbędne do wystawienia skierowania

Przepisy nowego rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wskazują zakres zbieranych informacji potrzebnych przy wystawieniu skierowania. Nie regulują jednak ważnej kwestii z punktu widzenia ochrony danych osobowych, a mianowicie sposobu przechowywania tego typu dokumentacji. Jak więc postępować w takiej sytuacji?

Listopad 2015

30lis

Przetwarzanie danych wrażliwych w placówkach ochrony zdrowia

Podmioty z branży medycznej, bez względu czy są to placówki publiczne czy prywatne, przetwarzają dane osobowe. Co jest istotne, placówki medyczne przetwarzają dane osobowe jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dodatkowo ciąży na nich szczególny obowiązek ochrony danych osobowych wynikający z okoliczności, że w związku ze swoją działalnością przetwarzane są tzw. dane wrażliwe.

Spis treści Czytaj e-wydanie