System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - jak będzie działać

Od 1 maja 2016 r. funkcjonuje system monitorowania kształcenia diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Termin jego otwarcia dla innych grup został przesunięty na 1 maja 2017 r. W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych będą gromadzone informacje, które pozwolą na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

System ma też monitorować kształcenie podyplomowe pracowników medycznych, kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych, a także wspomaga proces zarządzania ścieżką ich kształcenia.

Opis Systemu Monitorowania kształcenia pracowników medycznych i szczegółowe warunki jego funkcjonalności reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia.

Wskazuje dodatkowo na:

 • zakres komunikacji między elementami struktury poszczególnych systemów monitorowania,

 • zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,

 • wymogi standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa,

 • wydajność i rozwój systemów monitorowania.

Zapewnienie zasady minimalnej funkcjonalności systemu można rozpatrywać pod kątem obsługi następujących usług:

 1. gromadzenia zbiorczych informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych,

 2. przetwarzania informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych pod kątem wspomagania procesu systemu kształcenia,

 3. przetwarzania zbiorczych informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w celu określenia potrzeb szkoleniowych,

 4. gromadzenia zbiorczych informacji dotyczących kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych.

W perspektywie długoterminowej w systemie mają być przetwarzane dane lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, a także innych przedstawicieli zawodów medycznych.

Kolejna kwestia dotyczy zakresu zbieranych danych w ramach systemu. Przed szereg wysuwa się stwierdzenie, że jest ich bardzo dużo. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Wielość ustaw szczegółowych jest tego głównym powodem. Dla przykładu w grę wchodzą przepisy ustaw o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej czy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dużo wskazówek można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Znajdziemy tam szczegółową Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Jak czytamy w wyjaśnieniach, obecnie będzie obowiązywała forma mieszana Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Oznacza to, że:

 • osoby składające do urzędu wojewódzkiego w formie papierowej dokumentację odbytego szkolenia specjalizacyjnego, zobowiązane są do dołączenia do niej wygenerowanego z SMK i podpisanego wniosku „o potwierdzenie zrealizowanego szkolenia specjalizacyjnego”,

 • następnie po weryfikacji przez konsultanta krajowego złożonej przez wnioskującego dokumentacji, wojewoda za pomocą SMK zawiadamia osobę wnioskującą o zakończeniu procesu kształcenia specjalizacyjnego.

Administratorem danych przetwarzanych w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest minister zdrowia. Rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych, które wejdzie w życie w 2018 roku, nakłada na administratorów danych wiele obowiązków.

Administrator danych będzie zobowiązany przede wszystkim uwzględniać charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Będzie musiał wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z zasadami, w tym szczególnie zaakcentowaną zasadą bezpieczeństwa.

Nowością na gruncie rozporządzenia są zasady privacy by design oraz privacy by default. Administrator danych będzie zobowiązany do uwzględnienia ochrony danych i prywatności na każdym etapie tworzenia oraz istnienia technologii czy też systemu obejmującego przetwarzanie.

Minister zdrowia będzie zatem zobowiązany respektować prawa pracowników medycznych jako osób, których dane dotyczą zarówno w fazie początkowej działania systemu, jak i po pewnym czasie, kiedy w grę wejdzie chęć ulepszenia czy poprawy jego funkcjonowania.

Autor: Piotr Janiszewski ochrona danych w placówce medycznej
Słowa kluczowe:
ochrona danych osobowych

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »