Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

radca prawny i doktor nauk prawnych. Od kilku lat zajmuje się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi blog prawalekarzy.pl

Wszystkie wpisy na blogu

Kwiecień 2018

24kwi

Czy lekarz ma obowiązek komukolwiek zgłosić fakt upojenia alkoholowego dziecka

Zdarza się, że do placówki medycznej policja, zaniepokojeni rodzice albo koledzy, przywożą młodzież po alkoholu. czy lekarz ma obowiązek zgłaszać każde upojenie alkoholowe? 

Marzec 2018

20mar

7 reguł postępowania dla lekarza w sytuacji kryzysowej

Ostatnio jeden z czytelników zwrócił się do mnie z prośbą o poradę w sytuacji kryzysowej, która go zaskoczyła. W związku z tym przedstawiam kilka reguł, jak powinien zachować się lekarz w sytuacji, z którą - z racji uwarunkowań społecznych i prawnych - wielokrotnie w ciągu swojego życia może się zderzyć.

Luty 2018

22lut

Czy bliski krewny pacjenta może składać w jego imieniu oświadczenia woli

Ostatnio otrzymałem następujące pytanie od jednego z użytkowników strony: „mam taką sytuację – do nas na oddział (chorób wewnętrznych) trafił na leczenie starszy mężczyzna z utrudnionym kontaktem. Po przyjęciu na oddział wpadł wnuk pacjenta i zażądał zmiany szpitala, jak również niepodejmowania leczenia głównej dolegliwości pacjenta do czasu, gdy przyjdzie syn pacjenta, który jest lekarzem i nie zaakceptuje leczenia. Czy bliscy pacjenta (wnuk, syn itd.) mają prawo stawiać takie wymagania?”.

16lut

6 najbardziej ryzykownych zabiegów - sprawdź

Poprawa jakości w ochronie zdrowia jest dobra nie tylko dla pacjentów, lecz także dla lekarzy. Z tą myślą postanowiliśmy wspólnie z mec. Budzowską, na podstawie wszystkich prowadzonych przez nas spraw, wytypować kilka najbardziej niebezpiecznych operacji chirurgicznych.

11lut

Czy warto prowadzić dziennik dyżuru

Wielokrotnie pomagam lekarzom w sprawach, które trafiają na wokandę po dwóch, trzech a nawet czterech latach od wydarzeń, które je zainicjowały. Jest to spowodowane różnymi czynnikami, np. późniejszym zawiadomieniem odpowiedniej instytucji przez pacjenta lub jego rodzinę, oczekiwaniem na opinię biegłego sądowego czy problemami z przesłuchaniem świadków.

Styczeń 2018

19sty

5 przepisów, które powinny się znaleźć w każdej umowie o dyżur pod telefonem

Ostatnio zwróciło się do mnie dwóch lekarzy, którzy chcą zawrzeć umowę z podmiotem leczniczym na pełnienie dyżurów pod telefonem. Użytkownicy poprosili mnie, nawiązując do jednego z moich wpisów o umowach, o wskazanie najważniejszych z ich punktu widzenia postanowień umowy o pełnienie dyżuru pod telefonem. Odpowiadając na tę prośbę, zamieszczam 5 przepisów, które moim zdaniem powinny się znaleźć w każdej umowie o pełnienie dyżuru pod telefonem.

04sty

Czy możesz udostępnić dokumentację medyczną Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W jednej z placówek udostępniono imienny wykaz osób uchylających się od szczepień. Sanepid zwrócił się oficjalnym pismem o przekazanie pełnej dokumentacji medycznej dzieci, których rodzice uchylają się od obowiązku wykonania u nich szczepień ochronnych. Czy to właściwe postępowanie?

Grudzień 2017

18gru

6 wpisów, które zawsze warto umieszczać w protokole operacyjnym

Ostatnio zwrócił się do mnie jeden z lekarzy z pytaniem o treść protokołu operacyjnego. Lekarz ten słusznie zauważył, że w obowiązujących przepisach nie zawarto wymagań odnoszących się do treści protokołu operacyjnego, poza tym, że protokół ten ma być dołączony do historii choroby, jeżeli była wykonywana operacja (§ 15 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Lekarz pyta jednak, czy „w świetle praktyki sądowej należy umieszczać pewne elementy, które w razie procesu mogłyby świadczyć na korzyść lekarza”. Pytanie to jest bardzo istotne, ponieważ – jak wynika z różnego rodzaju statystyk i moich własnych obserwacji – lekarze o specjalnościach zabiegowych często są pozywani lub oskarżani w sprawach sądowych.

11gru

Kiedy możesz odmówić wypisania ze szpitala dziecka

Rodzice chcą zabrać sześciomiesięczne dziecko z atypowym zapaleniem płuc do domu. Stan dziecka jest stabilny, ale poważny i wymaga ciągłego monitorowania. Czy rodzice mogą żądać wypisu, grozić lekarzowi sądem i prokuraturą, jeżeli nie spełni ich prośby?

Listopad 2017

02lis

Jaka jest wartość dowodowa wpisu „w badaniu ogólnolekarskim zdrowy”

W przychodni panuje dość powszechny zwyczaj wpisywania informacji w rodzaju: „kaszel od 2 dni, poza tym w badaniu ogólnolekarskim zdrowy” lub „w badaniu ogólnopediatrycznym zdrowy – można szczepić”. Czy wpis „w badaniu ogólnolekarskim - zdrowy” ma wartość dowodową?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 07.maja.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Gdańsk Wrzeszcz 09.maja.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »