Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

radca prawny i doktor nauk prawnych. Od kilku lat zajmuje się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi blog prawalekarzy.pl

Wszystkie wpisy na blogu

Wrzesień 2017

07wrz

Co grozi praktyce lekarskiej za brak właściwej ochrony danych osobowych

Wielu lekarzy słusznie kojarzy ochronę danych osobowych pacjentów z tajemnicą zawodową i dyskrecją. Z tego powodu dość powszechne są działania chroniące w sposób podstawowy dane osobowe pacjentów – tytułem przykładu można wymienić zapraszanie do gabinetu pacjentów bez wymieniania ich imienia i nazwiska, nieprowadzenie rozmów o stanie zdrowia pacjenta w obecności osób trzecich czy udzielanie informacji o pacjencie wyłącznie osobom upoważnionym. Niestety ciągle wielu lekarzy, szczególnie prowadzących działalność gospodarczą, nie jest świadoma, że każda praktyka lekarska ma obowiązek chronienia danych osobowych pacjentów na wiele sposobów. Jak to robić?

Sierpień 2017

18sie

Czy można wprowadzić obowiązek pisemnego składania przez pacjentów wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej

W ostatnim czasie przychodzi do mnie wiele pytań dotyczących dokumentacji medycznej. Wzrost liczby pytań dotyczących tej problematyki wynika z tego, że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące dokumentacji medycznej. Przede wszystkim wprowadzono wiele nowych przepisów do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dodanie m.in. art. 30a u.p.p.) albo znowelizowano już obowiązujące przepisy (m.in. art. 24, art. 27 u.p.p.).  

Lipiec 2017

17lip

Czy można ujawnić fakt przyjęcia pacjenta policji

Podczas dyżuru w szpitalu przyszedł do lekarza na izbę przyjęć policjant i zapytał się, czy pewien pacjent został przyjęty do placówki. Czy lekarz może udzielić takich informacji?

Czerwiec 2017

14cze

Sprawy sądowe dotyczące błędów medycznych w Polsce – ile ich jest

Rocznie przeciwko lekarzom i podmiotom leczniczym toczy się około 10.000 postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej, karnej lub cywilnej. Dane te mają swoje potwierdzenie w sprawozdaniach publikowanych przez podmioty prowadzące dane sprawy. Co zrobić, aby ich nie przegrać?

Maj 2017

30maj

9 najczęstszych błędów dotyczących odnotowywania godzin w dokumentacji medycznej

Świadomość znaczenia czasu w procesie diagnozowania lub leczenia pacjenta nie przekłada się na precyzyjne wskazywanie czasów w dokumentacji medycznej (częściowo problem ten rozwiązuje dokumentacja elektroniczna, jednak tylko częściowo).

09maj

Czy osoba bliska po śmierci pacjenta otrzymać dokumentację medyczną zmarłego

Od 5 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którą lekarz jest związany tajemnicą zawodową również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Pojawia się zatem ważne pytanie, czy prawo do zwolnienia lekarza z tajemnicy zawodowej przez osobę bliską pacjentowi obejmuje również prawo dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci tego pacjenta? W tym kontekście przepisy można rozumieć dwojako.

Kwiecień 2017

10kwi

Jak uniknąć stresu związanego z błędem medycznym   

Coraz częściej, rozmawiając z wieloma lekarzami, którzy są ofiarami roszczeniowości pacjentów, słyszę o ogromnym stresie, towarzyszącym im podczas wykonywania zawodu w czasie trwania sprawy sądowej i po niej. Najczęściej lekarze podają następujące objawy: zmianę postrzegania pacjenta, lek związanym z wykonywaniem zawodu, stany depresyjne, niechęć do ludzi, unikanie podejmowania trudnych decyzji, chęć porzucenia zawodu, zniechęcanie rodziny/dzieci do wykonywania zawodu medycznego. W amerykańskim piśmiennictwie medycznym objawy te określa się jako MMSS (medical malpractice stress syndrome) – zespół stresu związanego z błędem medycznym

03kwi

Dlaczego warto kontrolować przestrzeganie zaleceń przez pacjenta

Często na wykładach zwracam uwagę na konieczność kontrolowania przez lekarza, czy pacjent przestrzega zaleceń lekarskich. Wielu lekarzy wyraża dla tego stanowiska zrozumienie z przyczyn medycznych, wielu też – dość zasadnie – wskazuje, że prawo nie nakłada na lekarza takiego obowiązku. A zatem dlaczego warto kontrolować przestrzeganie zaleceń przez pacjentów?

Marzec 2017

13mar

Czy można odesłać pacjenta do ulotki leku zamiast informować go o działaniach niepożądanych

Jedna z użytkowniczek strony prawalekarzy.pl zwróciła uwagę na zjawisko, które często pojawia się w praktyce: „w naszej przychodni wielu lekarzy pisze w dokumentacji medycznej «zalecono zapoznanie się z ulotką dołączoną do leku»”. Użytkowniczka ma wątpliwości, czy jest to działanie prawidłowe, ponieważ treść ulotki może wielu pacjentów zniechęcić do przyjęcia leku z uwagi na liczne działania niepożądane, które są tam wskazane.

Luty 2017

16lut

10 porad od lekarzy pozwanych dla lekarzy, którzy nie byli (jeszcze) pozwani

W Ameryce przeprowadzono ostatnio bardzo ciekawe badanie na 4000 ginekologów-położników (Medscape Malpractice Report 2015: Why Ob/Gyns Get Sued), które dostarcza wielu ważnych informacji na temat tego, dlaczego ginekolodzy i położnicy (a także inni lekarze) są pozywani. Sprawdź, czego unikać.


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Warszawa 25.września.2017

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »