Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

radca prawny i doktor nauk prawnych. Od kilku lat zajmuje się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi blog prawalekarzy.pl

Wszystkie wpisy na blogu

Lipiec 2018

17lip

Co zrobić, gdy lekarz spotka się z niezgodnym z wiedzą medyczną postępowaniem innego lekarza

Lekarz w praktyce spotykał się z sytuacją, w której inny lekarz odradzał szczepienia lub zalecał w leczeniu alergii alternatywne metody leczenia (np. bioprądy). Jak powinien się zachować, gdy stwierdzi niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną postępowanie innego lekarza?

Czerwiec 2018

19cze

Która dokumentacja medyczna jest bardziej wiarygodna - w postaci elektronicznej czy papierowej

Czy w sądzie wartość dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej jest taka sama? Kwestia ta jest na tyle istotna, że należy poświęcić jej więcej miejsca, ponieważ wciąż wielu lekarzy z obawami patrzy na dokumentacje medyczną w postaci elektronicznej (zob. np. Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia Nr 4/18/P-VII).

07cze

Czy lekarz musi po każdej wizycie drukować e-dokumentację

Czy prowadząc w gabinecie dokumentację medyczną w formie elektronicznej trzeba ją po każdej wizycie drukować w celu złożenia podpisu i pieczątki?

Maj 2018

23maj

Czy pacjent powinien mieć swojego lekarza prowadzącego na oddziale

Najwięcej regulacji dotyczących organizacji pracy można znaleźć w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz w przepisach wprowadzających określone standardy postępowania medycznego (np. rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii). Sprawdź, jak obowiązujące prawo określa zasady organizacji pracy oddziałów szpitalnych.

Kwiecień 2018

24kwi

Czy lekarz ma obowiązek komukolwiek zgłosić fakt upojenia alkoholowego dziecka

Zdarza się, że do placówki medycznej policja, zaniepokojeni rodzice albo koledzy, przywożą młodzież po alkoholu. czy lekarz ma obowiązek zgłaszać każde upojenie alkoholowe? 

Marzec 2018

20mar

7 reguł postępowania dla lekarza w sytuacji kryzysowej

Ostatnio jeden z czytelników zwrócił się do mnie z prośbą o poradę w sytuacji kryzysowej, która go zaskoczyła. W związku z tym przedstawiam kilka reguł, jak powinien zachować się lekarz w sytuacji, z którą - z racji uwarunkowań społecznych i prawnych - wielokrotnie w ciągu swojego życia może się zderzyć.

Luty 2018

22lut

Czy bliski krewny pacjenta może składać w jego imieniu oświadczenia woli

Ostatnio otrzymałem następujące pytanie od jednego z użytkowników strony: „mam taką sytuację – do nas na oddział (chorób wewnętrznych) trafił na leczenie starszy mężczyzna z utrudnionym kontaktem. Po przyjęciu na oddział wpadł wnuk pacjenta i zażądał zmiany szpitala, jak również niepodejmowania leczenia głównej dolegliwości pacjenta do czasu, gdy przyjdzie syn pacjenta, który jest lekarzem i nie zaakceptuje leczenia. Czy bliscy pacjenta (wnuk, syn itd.) mają prawo stawiać takie wymagania?”.

16lut

6 najbardziej ryzykownych zabiegów - sprawdź

Poprawa jakości w ochronie zdrowia jest dobra nie tylko dla pacjentów, lecz także dla lekarzy. Z tą myślą postanowiliśmy wspólnie z mec. Budzowską, na podstawie wszystkich prowadzonych przez nas spraw, wytypować kilka najbardziej niebezpiecznych operacji chirurgicznych.

11lut

Czy warto prowadzić dziennik dyżuru

Wielokrotnie pomagam lekarzom w sprawach, które trafiają na wokandę po dwóch, trzech a nawet czterech latach od wydarzeń, które je zainicjowały. Jest to spowodowane różnymi czynnikami, np. późniejszym zawiadomieniem odpowiedniej instytucji przez pacjenta lub jego rodzinę, oczekiwaniem na opinię biegłego sądowego czy problemami z przesłuchaniem świadków.

Styczeń 2018

19sty

5 przepisów, które powinny się znaleźć w każdej umowie o dyżur pod telefonem

Ostatnio zwróciło się do mnie dwóch lekarzy, którzy chcą zawrzeć umowę z podmiotem leczniczym na pełnienie dyżurów pod telefonem. Użytkownicy poprosili mnie, nawiązując do jednego z moich wpisów o umowach, o wskazanie najważniejszych z ich punktu widzenia postanowień umowy o pełnienie dyżuru pod telefonem. Odpowiadając na tę prośbę, zamieszczam 5 przepisów, które moim zdaniem powinny się znaleźć w każdej umowie o pełnienie dyżuru pod telefonem.

Spis treści Czytaj e-wydanie