Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

radca prawny i doktor nauk prawnych. Od kilku lat zajmuje się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi blog prawalekarzy.pl

Wszystkie wpisy na blogu

Lipiec 2019

04lip

4 ważne wpisy do dokumentacji medycznej dla radiologów

Ostatnio pomagałem kilku radiologom w różnych sporach sądowych, ponownie przekonując się, że wystarczy czasem kilka wpisanych słów w dokumentację medyczną, żeby nie było sprawy. Poniżej przedstawiam 4 ważne wpisy, które w sytuacjach tego wymagających, powinny pojawić się w dokumentacji medycznej radiologów.

Maj 2019

09maj

Co zmieniło się w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Sejm intensywnie pracował nad przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej, czego efektem są zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: u.p.p.). Zmiany są bardzo istotne, ponieważ zmieniają dotychczasowe zasady, odpowiadając na postulaty zgłaszane przez organizacje pacjentów.

Kwiecień 2019

11kwi

Czy lekarze będą podwójnie karani za niewłaściwie wypisane recepty

Każdy lekarz w prywatnym gabinecie musi się dobrze zastanowić zanim sięgnie po receptę refundowaną, ponieważ wiąże się z tym znaczne ryzyko. Zwłaszcza po zmianie przepisów od 1 czerwca 2019 r. 

Marzec 2019

11mar

Czy w sytuacjach awaryjnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego może się podpisać jedynie rezydent

Na jednym z oddziałów przyjęto praktykę, że w sytuacjach szczególnych zarówno wypisy, jak i karty informacyjne leczenia szpitalnego podpisują jednoosobowo lekarze, najczęściej rezydenci. Czy w sytuacjach awaryjnych (np. dyżur świąteczny lub sobota) na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego może przybić pieczątkę i podpisać się wyłącznie rezydent?

Luty 2019

25lut

Lekarz ma obowiązek przekazać informację opartą na właściwej diagnozie – ważne orzeczenie SN

Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem dotyczącym informacji lekarskiej (wyrok z 10 stycznia 2019 r. - sygn. akt II CSK 293/18). W sprawie tej chodziło o to, że pacjentka domagała się zadośćuczynienia za niepotrzebnie wykonaną operację usunięciu  przydatków  prawych  z  kikutem  szyjki  macicy oraz za nieprawidłowo udzieloną informację medyczną związaną z zabiegiem. Przyjęta w tym wyroku przez SN wykładania przepisów jest niezwykle ważna dla praktyki lekarskiej. Dowiedz się więcej. 

08lut

Czy lekarz może odmówić kontynuowania wizyty, gdy zorientuje się, że jest nagrywany

Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony opisał następującą sytuację: „pojechałem na wizytę domową do starszej pani, mojej pacjentki (jestem lekarzem rodzinnym). W czasie wizyty zorientowałem się, że córka tej pani włączyła w telefonie nagrywanie i ciągle mnie pytała, czy nie trzeba mamy zabrać do szpitala. Nie wiedziałem co robić, więc dokończyłem wizytę. Czy w takiej sytuacji mogę odmówić kontynuowania wizyty i wyjść?”

Styczeń 2019

22sty

Jak lekarz ginekolog powinien oceniać ryzyko depresji u ciężarnej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej pojawiło się wiele pytań dotyczących zmian w dotychczasowej praktyce prowadzenia ciąży. Jedno z nich dotyczy oceny ryzyka depresji u ciężarnej, czy ginekolog ma używać skal oceny depresji, np. skali Becka?

Grudzień 2018

21gru

Czy lekarz-rezydent może mieć dyżur na dwóch oddziałach jednocześnie

Ze względu braki kadrowe na oddziale neonatologicznym lekarzy postawiono przed faktem, że lekarz-rezydent z oddziału pediatrycznego, obecny na dyżurze, będzie w tym samym czasie rozpisany do dyżuru na neonatologii. Oznacza to, że będzie więc na dwóch oddziałach. Czy ta sytuacja jest zgodna z prawem? 

Listopad 2018

20lis

Które czynności lekarza nie podlegają ubezpieczeniu OC

Kwestia tego, które czynności nie podlegają ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, a są często wykonywane przez lekarzy, jest niezwykle ważna, ponieważ oznacza, że w razie uznania zasadności roszczenia pacjenta dotyczącego tej czynności lekarz musi sam pokryć odszkodowanie.

Październik 2018

03paź

Czy lekarzowi-świadkowi należy się zwrot kosztów i utraconego zarobku

Czy lekarz, który jest wzywany do sądu, ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów podróży lub utraconego zarobku? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, jednak ze względu na to, że pojawia się ono coraz częściej, warto temat ten trochę przybliżyć.

Spis treści Czytaj e-wydanie