Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

radca prawny i doktor nauk prawnych. Od kilku lat zajmuje się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi blog prawalekarzy.pl

Wszystkie wpisy na blogu

Listopad 2017

02lis

Jaka jest wartość dowodowa wpisu „w badaniu ogólnolekarskim zdrowy”

W przychodni panuje dość powszechny zwyczaj wpisywania informacji w rodzaju: „kaszel od 2 dni, poza tym w badaniu ogólnolekarskim zdrowy” lub „w badaniu ogólnopediatrycznym zdrowy – można szczepić”. Czy wpis „w badaniu ogólnolekarskim - zdrowy” ma wartość dowodową?

Październik 2017

16paź

3 obiektywne powody, dla których pensje rezydentów powinny wzrosnąć

Od kilkunastu lat zajmuję się prawem medycznym, pisząc, wykładając i broniąc lekarzy w sprawach sądowych. Do stworzenia tego postu skłoniło mnie to, że prowadząc zajęcia dla studentów prawa zauważyłem, że nie wszyscy rozumieją, o co chodzi protestującym. Oto, dlaczego uważam realizację postulatu płacowego rezydentów za ważną.

Wrzesień 2017

25wrz

5 wpisów w dokumentacji medycznej, które nic nie znaczą

Broniąc lekarzy w całej Polsce w sprawach cywilnych, karnych i z zakresu odpowiedzialności zawodowej, zauważyłem, że lekarze często umieszczają w dokumentacji medycznej wpisy tak ogólne, że nic z nich nie wynika. Prowadzi to do tego, że w konkretnej sprawie mogą one zostać zakwestionowane jako niemające znaczenia prawnego.

07wrz

Co grozi praktyce lekarskiej za brak właściwej ochrony danych osobowych

Wielu lekarzy słusznie kojarzy ochronę danych osobowych pacjentów z tajemnicą zawodową i dyskrecją. Z tego powodu dość powszechne są działania chroniące w sposób podstawowy dane osobowe pacjentów – tytułem przykładu można wymienić zapraszanie do gabinetu pacjentów bez wymieniania ich imienia i nazwiska, nieprowadzenie rozmów o stanie zdrowia pacjenta w obecności osób trzecich czy udzielanie informacji o pacjencie wyłącznie osobom upoważnionym. Niestety ciągle wielu lekarzy, szczególnie prowadzących działalność gospodarczą, nie jest świadoma, że każda praktyka lekarska ma obowiązek chronienia danych osobowych pacjentów na wiele sposobów. Jak to robić?

Sierpień 2017

18sie

Czy można wprowadzić obowiązek pisemnego składania przez pacjentów wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej

W ostatnim czasie przychodzi do mnie wiele pytań dotyczących dokumentacji medycznej. Wzrost liczby pytań dotyczących tej problematyki wynika z tego, że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące dokumentacji medycznej. Przede wszystkim wprowadzono wiele nowych przepisów do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dodanie m.in. art. 30a u.p.p.) albo znowelizowano już obowiązujące przepisy (m.in. art. 24, art. 27 u.p.p.).  

Lipiec 2017

17lip

Czy można ujawnić fakt przyjęcia pacjenta policji

Podczas dyżuru w szpitalu przyszedł do lekarza na izbę przyjęć policjant i zapytał się, czy pewien pacjent został przyjęty do placówki. Czy lekarz może udzielić takich informacji?

Czerwiec 2017

14cze

Sprawy sądowe dotyczące błędów medycznych w Polsce – ile ich jest

Rocznie przeciwko lekarzom i podmiotom leczniczym toczy się około 10.000 postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej, karnej lub cywilnej. Dane te mają swoje potwierdzenie w sprawozdaniach publikowanych przez podmioty prowadzące dane sprawy. Co zrobić, aby ich nie przegrać?

Maj 2017

30maj

9 najczęstszych błędów dotyczących odnotowywania godzin w dokumentacji medycznej

Świadomość znaczenia czasu w procesie diagnozowania lub leczenia pacjenta nie przekłada się na precyzyjne wskazywanie czasów w dokumentacji medycznej (częściowo problem ten rozwiązuje dokumentacja elektroniczna, jednak tylko częściowo).

09maj

Czy osoba bliska po śmierci pacjenta otrzymać dokumentację medyczną zmarłego

Od 5 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którą lekarz jest związany tajemnicą zawodową również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Pojawia się zatem ważne pytanie, czy prawo do zwolnienia lekarza z tajemnicy zawodowej przez osobę bliską pacjentowi obejmuje również prawo dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci tego pacjenta? W tym kontekście przepisy można rozumieć dwojako.

Kwiecień 2017

10kwi

Jak uniknąć stresu związanego z błędem medycznym   

Coraz częściej, rozmawiając z wieloma lekarzami, którzy są ofiarami roszczeniowości pacjentów, słyszę o ogromnym stresie, towarzyszącym im podczas wykonywania zawodu w czasie trwania sprawy sądowej i po niej. Najczęściej lekarze podają następujące objawy: zmianę postrzegania pacjenta, lek związanym z wykonywaniem zawodu, stany depresyjne, niechęć do ludzi, unikanie podejmowania trudnych decyzji, chęć porzucenia zawodu, zniechęcanie rodziny/dzieci do wykonywania zawodu medycznego. W amerykańskim piśmiennictwie medycznym objawy te określa się jako MMSS (medical malpractice stress syndrome) – zespół stresu związanego z błędem medycznym


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia-praktyczne warsztaty

Warszawa 27.listopada.2017

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Czytaj więcej   »