Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

radca prawny i doktor nauk prawnych. Od kilku lat zajmuje się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi blog prawalekarzy.pl

Wszystkie wpisy na blogu

Styczeń 2020

29sty

Co ma zrobić lekarz, gdy nie ma zmiennika do objęcia dyżuru

Czy lekarz po przepracowaniu dyżuru może samodzielnie zdecydować o opuszczeniu placówki w sytuacji, gdy nie ma innego lekarza, który by go zastąpił?

Listopad 2019

29lis

Co stanowi naruszenie zbiorowych praw pacjentów

Często pojawiają się pytania, które praktyki stanowią naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ zgodnie z przepisami Rzecznik Praw Pacjenta może wydać decyzję o uznaniu określonej praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów i nakazać jej zaniechanie. Oto szczegóły.

14lis

Co powinien zrobić lekarz, gdy nie wie, jaki będzie ostateczny zakres zabiegu

Niejednokrotnie w chirurgii czy ginekologii zdarza się taka sytuacja, w której lekarz nie jest w stanie do końca stwierdzić, co zastanie po „otwarciu” pacjenta. W związku z tym powstaje pytanie, czy pacjenta informować o wątpliwościach, czy tylko o tym, co pewne. Jak postępować zgodnie z prawem? 

Wrzesień 2019

12wrz

Czy wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjenta jest związana z ubezpieczeniem lekarza

W jednym z pytań poruszono niezwykle ciekawy wątek, dotyczący związku wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjenta z ubezpieczeniem obowiązkowym lekarza. Warto temat ten omówić, ponieważ w środowisku medycznym dość często spotykam się z nieprawdziwym przekonaniem, że wysokość ubezpieczenia obowiązkowego jest swego rodzaju wyznacznikiem wysokości rekompensaty dla pacjenta.

Lipiec 2019

04lip

4 ważne wpisy do dokumentacji medycznej dla radiologów

Ostatnio pomagałem kilku radiologom w różnych sporach sądowych, ponownie przekonując się, że wystarczy czasem kilka wpisanych słów w dokumentację medyczną, żeby nie było sprawy. Poniżej przedstawiam 4 ważne wpisy, które w sytuacjach tego wymagających, powinny pojawić się w dokumentacji medycznej radiologów.

Maj 2019

09maj

Co zmieniło się w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Sejm intensywnie pracował nad przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej, czego efektem są zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: u.p.p.). Zmiany są bardzo istotne, ponieważ zmieniają dotychczasowe zasady, odpowiadając na postulaty zgłaszane przez organizacje pacjentów.

Kwiecień 2019

11kwi

Czy lekarze będą podwójnie karani za niewłaściwie wypisane recepty

Każdy lekarz w prywatnym gabinecie musi się dobrze zastanowić zanim sięgnie po receptę refundowaną, ponieważ wiąże się z tym znaczne ryzyko. Zwłaszcza po zmianie przepisów od 1 czerwca 2019 r. 

Marzec 2019

11mar

Czy w sytuacjach awaryjnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego może się podpisać jedynie rezydent

Na jednym z oddziałów przyjęto praktykę, że w sytuacjach szczególnych zarówno wypisy, jak i karty informacyjne leczenia szpitalnego podpisują jednoosobowo lekarze, najczęściej rezydenci. Czy w sytuacjach awaryjnych (np. dyżur świąteczny lub sobota) na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego może przybić pieczątkę i podpisać się wyłącznie rezydent?

Luty 2019

25lut

Lekarz ma obowiązek przekazać informację opartą na właściwej diagnozie – ważne orzeczenie SN

Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem dotyczącym informacji lekarskiej (wyrok z 10 stycznia 2019 r. - sygn. akt II CSK 293/18). W sprawie tej chodziło o to, że pacjentka domagała się zadośćuczynienia za niepotrzebnie wykonaną operację usunięciu  przydatków  prawych  z  kikutem  szyjki  macicy oraz za nieprawidłowo udzieloną informację medyczną związaną z zabiegiem. Przyjęta w tym wyroku przez SN wykładania przepisów jest niezwykle ważna dla praktyki lekarskiej. Dowiedz się więcej. 

08lut

Czy lekarz może odmówić kontynuowania wizyty, gdy zorientuje się, że jest nagrywany

Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony opisał następującą sytuację: „pojechałem na wizytę domową do starszej pani, mojej pacjentki (jestem lekarzem rodzinnym). W czasie wizyty zorientowałem się, że córka tej pani włączyła w telefonie nagrywanie i ciągle mnie pytała, czy nie trzeba mamy zabrać do szpitala. Nie wiedziałem co robić, więc dokończyłem wizytę. Czy w takiej sytuacji mogę odmówić kontynuowania wizyty i wyjść?”