Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

radca prawny i doktor nauk prawnych. Od kilku lat zajmuje się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi blog prawalekarzy.pl

Wszystkie wpisy na blogu

Luty 2018

16lut

6 najbardziej ryzykownych zabiegów - sprawdź

Poprawa jakości w ochronie zdrowia jest dobra nie tylko dla pacjentów, lecz także dla lekarzy. Z tą myślą postanowiliśmy wspólnie z mec. Budzowską, na podstawie wszystkich prowadzonych przez nas spraw, wytypować kilka najbardziej niebezpiecznych operacji chirurgicznych.

11lut

Czy warto prowadzić dziennik dyżuru

Wielokrotnie pomagam lekarzom w sprawach, które trafiają na wokandę po dwóch, trzech a nawet czterech latach od wydarzeń, które je zainicjowały. Jest to spowodowane różnymi czynnikami, np. późniejszym zawiadomieniem odpowiedniej instytucji przez pacjenta lub jego rodzinę, oczekiwaniem na opinię biegłego sądowego czy problemami z przesłuchaniem świadków.

Styczeń 2018

19sty

5 przepisów, które powinny się znaleźć w każdej umowie o dyżur pod telefonem

Ostatnio zwróciło się do mnie dwóch lekarzy, którzy chcą zawrzeć umowę z podmiotem leczniczym na pełnienie dyżurów pod telefonem. Użytkownicy poprosili mnie, nawiązując do jednego z moich wpisów o umowach, o wskazanie najważniejszych z ich punktu widzenia postanowień umowy o pełnienie dyżuru pod telefonem. Odpowiadając na tę prośbę, zamieszczam 5 przepisów, które moim zdaniem powinny się znaleźć w każdej umowie o pełnienie dyżuru pod telefonem.

04sty

Czy możesz udostępnić dokumentację medyczną Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W jednej z placówek udostępniono imienny wykaz osób uchylających się od szczepień. Sanepid zwrócił się oficjalnym pismem o przekazanie pełnej dokumentacji medycznej dzieci, których rodzice uchylają się od obowiązku wykonania u nich szczepień ochronnych. Czy to właściwe postępowanie?

Grudzień 2017

18gru

6 wpisów, które zawsze warto umieszczać w protokole operacyjnym

Ostatnio zwrócił się do mnie jeden z lekarzy z pytaniem o treść protokołu operacyjnego. Lekarz ten słusznie zauważył, że w obowiązujących przepisach nie zawarto wymagań odnoszących się do treści protokołu operacyjnego, poza tym, że protokół ten ma być dołączony do historii choroby, jeżeli była wykonywana operacja (§ 15 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Lekarz pyta jednak, czy „w świetle praktyki sądowej należy umieszczać pewne elementy, które w razie procesu mogłyby świadczyć na korzyść lekarza”. Pytanie to jest bardzo istotne, ponieważ – jak wynika z różnego rodzaju statystyk i moich własnych obserwacji – lekarze o specjalnościach zabiegowych często są pozywani lub oskarżani w sprawach sądowych.

11gru

Kiedy możesz odmówić wypisania ze szpitala dziecka

Rodzice chcą zabrać sześciomiesięczne dziecko z atypowym zapaleniem płuc do domu. Stan dziecka jest stabilny, ale poważny i wymaga ciągłego monitorowania. Czy rodzice mogą żądać wypisu, grozić lekarzowi sądem i prokuraturą, jeżeli nie spełni ich prośby?

Listopad 2017

02lis

Jaka jest wartość dowodowa wpisu „w badaniu ogólnolekarskim zdrowy”

W przychodni panuje dość powszechny zwyczaj wpisywania informacji w rodzaju: „kaszel od 2 dni, poza tym w badaniu ogólnolekarskim zdrowy” lub „w badaniu ogólnopediatrycznym zdrowy – można szczepić”. Czy wpis „w badaniu ogólnolekarskim - zdrowy” ma wartość dowodową?

Październik 2017

16paź

3 obiektywne powody, dla których pensje rezydentów powinny wzrosnąć

Od kilkunastu lat zajmuję się prawem medycznym, pisząc, wykładając i broniąc lekarzy w sprawach sądowych. Do stworzenia tego postu skłoniło mnie to, że prowadząc zajęcia dla studentów prawa zauważyłem, że nie wszyscy rozumieją, o co chodzi protestującym. Oto, dlaczego uważam realizację postulatu płacowego rezydentów za ważną.

Wrzesień 2017

25wrz

5 wpisów w dokumentacji medycznej, które nic nie znaczą

Broniąc lekarzy w całej Polsce w sprawach cywilnych, karnych i z zakresu odpowiedzialności zawodowej, zauważyłem, że lekarze często umieszczają w dokumentacji medycznej wpisy tak ogólne, że nic z nich nie wynika. Prowadzi to do tego, że w konkretnej sprawie mogą one zostać zakwestionowane jako niemające znaczenia prawnego.

07wrz

Co grozi praktyce lekarskiej za brak właściwej ochrony danych osobowych

Wielu lekarzy słusznie kojarzy ochronę danych osobowych pacjentów z tajemnicą zawodową i dyskrecją. Z tego powodu dość powszechne są działania chroniące w sposób podstawowy dane osobowe pacjentów – tytułem przykładu można wymienić zapraszanie do gabinetu pacjentów bez wymieniania ich imienia i nazwiska, nieprowadzenie rozmów o stanie zdrowia pacjenta w obecności osób trzecich czy udzielanie informacji o pacjencie wyłącznie osobom upoważnionym. Niestety ciągle wielu lekarzy, szczególnie prowadzących działalność gospodarczą, nie jest świadoma, że każda praktyka lekarska ma obowiązek chronienia danych osobowych pacjentów na wiele sposobów. Jak to robić?


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 06.marca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Gdańsk Wrzeszcz 07.marca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »