Jak dokumentować wywiązanie się z obowiązku informowania o szczepieniach w czasach epidemii

Coraz częściej lekarze mają do czynienia z sytuacją, że niektórzy pacjenci obawiają się szczepić swoje dzieci w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pojawia się więc pytanie o to, jak należy dokumentować wywiązanie się z obowiązku informacyjnego o szczepieniach, zwłaszcza gdy coraz bardziej zagraża koronawirus i inne choroby zakaźne. Poniżej odpowiedź na to pytanie.

Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną (przede wszystkim lekarza POZ) jest powiadomienie pacjenta lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub jej opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych (art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Z tego przepisu wynika obowiązek informowania o obowiązku wykonania szczepień obowiązkowych i o możliwości wykonania szczepień zalecanych. Dokumentowanie udzielania informacji o szczepieniach jest niezwykle ważne, ponieważ brak udzielenia stosownej informacji pacjentowi może powodować powstanie odpowiedzialności wykroczeniowej, zagrożonej karą grzywny (art. 51 pkt 1 ww. ustawy).

Dokumentując poinformowanie pacjenta o konieczności wykonania szczepień obowiązkowych, proponuję następujący wpis:

„Poinformowano matkę (ojca, przedstawiciela ustawowego, rodziców etc.) o konieczności wykonania szczepienia (nazwa konkretnego szczepienia, np. przeciw odrze, różyczce, śwince) oraz o braku obecnie przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia. Wyjaśniono, że wykonanie tego szczepienia jest obowiązkowe a epidemia SARS-CoV-2 nie wyklucza jego wykonania. Omówiono, że powikłania chorób, przed którymi chroni szczepienie przeciw odrze, różyczce, śwince są niezwykle poważne i obejmują m.in. zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a nawet zgon. Matka wyraziła zgodę/odmówiła”.

Dokumentując poinformowanie pacjenta o możliwości wykonania szczepień zalecanych, proponuję następujący wpis:

„Poinformowano pacjenta, że istnieje możliwość wykonania szczepienia przeciwko (nazwa choroby). Wyjaśniono, że wykonanie tego szczepienia jest dobrowolne i wiąże się z odpłatnością w wysokości [cena] złotych. Przedstawiono korzyści ze szczepienia, zwłaszcza w kontekście epidemii SARS-CoV-2”.

Te wpisy wykazują, że lekarz wypełnił swoje ustawowe obowiązki informowania o szczepieniach. Warto o tym pamiętać, gdyż wiele spraw sądowych, również dotyczących szczepień, może ujrzeć światło dzienne dopiero po epidemii.

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »