Komu lekarz POZ może zlecić test na koronawirusa

Nowelizacja rozporządzenia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach  domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego określa, kogo i kiedy lekarz POZ może skierować na wykonanie testu molekularnego RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.  W praktyce możliwość zlecenia testu przez lekarza POZ bez badania fizykalnego jest ograniczona. Oto szczegóły.

Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia: „Zlecenie wykonania testu molekularnego RT-PCR u osoby, u której podejrzewa się lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, wymaga przeprowadzenia:

1) badania fizykalnego albo

2) teleporady, w trakcie której stwierdził następujące kliniczne objawy tej choroby: temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub smaku – co odnotowuje się w dokumentacji medycznej”. Z cytowanego przepisu wynikają dwie istotne okoliczności.

1. Lekarz POZ może zlecić wykonanie testu RT-PCR wyłącznie osobie, u której podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Tym samym lekarz POZ ma obowiązek wskazać w dokumentacji medycznej objawy, które pozwalają mu podejrzewać SARS-CoV-2 (np. ból gardła), albo okoliczności, które pozwalają podejrzewać SARS-CoV-2 (np. kontakt z osobą, która ma rozpoznany COVID-19).

2. Przepisy zróżnicowały przesłanki zlecenia testu RT-PCR w zależności od rodzaju badania. W przypadku osoby zbadanej fizykalnie lekarz nie musi rozpoznać żadnej dolegliwości lub stanu klinicznego, żeby zlecić badanie, wystarczy jeżeli ma podejrzenie SARS-CoV-2. Z kolei w przypadku osoby, której udzielono teleporady, do zlecenia testu RT-PCR konieczne jest to, żeby zgłosiła ona konkretne objawy, tj. temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub smaku. Interpretując ten przepis, należy zwrócić uwagę, że objawy te muszą wystąpić łącznie – wniosek taki wynika z posłużenia się przecinkiem w funkcji spójnika „i”. Twierdzenie, że przecinek użyto w funkcji spójnika „i” wynika z tego, że wyliczenie objawów poprzedzono dwukropkiem („:”) a pomiędzy kolejnymi objawami wstawiano spójniki „i” („kaszel i duszności”) a także „oraz” („oraz utratę węchu lub smaku”).

Innymi słowy: lekarz w ramach teleporady może zlecić test w kierunku SARS-CoV-2, jeżeli pacjent zgłosi mu objawy:

  •  temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel, duszności oraz utratę węchu albo
  • temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel, duszności oraz utratę smaku;
  • temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel, duszności oraz utratę węchu i smaku.

To rozwiązanie prawne nie jest optymalne z trzech powodów. Pierwszy – na oficjalnych stronach rządowych (np. https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa - data odwiedzin strony 18.09.2020) podaje się te oraz inne objawy COVID-19 (m.in. objawy przeziębieniowe, temperatura ciała między 37°C a 38°C, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, duszność).

Minister zdrowia nie ujął więc wszystkich objawów, o których oficjalny serwis rządowy pisze, że są objawami COVID-19.

Drugi – łączne potraktowanie tych objawów (tak jak ujęto to w konstrukcji przepisu) prowadzi w istocie do zawężenia możliwości zlecenia testu RT-PCR w przypadku teleporad.

Trzeci – objaw w postaci „duszności” jest moim zdaniem wysoce nieprecyzyjny, ponieważ „duszności” należy różnicować – spoczynkowa czy wysiłkowa, napadowa czy przewlekła, zależna od pozycji ciała czy nie związana z nią. Jak się wydaje, w przypadku podejrzenia SARS-CoV-2 chodzi o określony typ duszności a nie o każdą duszność.

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »