Agnieszka Pietrzak

Agnieszka Pietrzak

adwokat, prowadzi Kancelarię Adwokacką APDK w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez NFZ oraz dotyczących kontraktowania.

Wszystkie wpisy na blogu

Czerwiec 2016

22cze

Od 1 lipca rusza program opieki koordynowanej nad kobietami w ciąży

NFZ wprowadza koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży (KOC). Będzie to kompleksowa opieka medyczna podczas ciąży, podczas oraz w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. Jakie warunki muszą spełnić placówki, aby wziąć udział w programie?

Styczeń 2016

15sty

Nowe rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

W związku z ostatnią zmianą przepisów ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia, stanowiącego podstawę funkcjonowania Krajowego Rejestru Nowotworów. Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego wynika przede wszystkim ze zmiany w przepisie zawierającym upoważnienie do jego wydania. Stosowny projekt został już opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Czerwiec 2015

29cze

Większa rola pielęgniarek w procesie leczenia od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty. Ministerstwo Zdrowia 26 czerwca 2015 r. skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 15a ust. 8 pkt. 3-6 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, określa szczegółowo sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, wzór recept, sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania oraz sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji. Regulacje zawarte w projekcie są analogiczne do tych zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, przy czym przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą oczywiście wyłącznie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Maj 2015

25maj

Szpital ma szansę odzyskać pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

NFZ ma obowiązek zapłacić Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Mazowieckim kwotę 468,8 tys. zł wraz ustawowymi odsetkami (ok. 420 tys. zł) za leczenie nieubezpieczonych pacjentów - tak w bezprecedensowym wyroku, po długim i zawiłym, trwającym ponad siedem lat procesie orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Pozew Szpitala Zachodniego przeciwko NFZ dotyczył zapłaty za leczenie nieubezpieczonych pacjentów za lata 2005-2007.

20maj

Zgoda na zabieg u małoletniego dziecka również przez pełnomocnika

Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka – taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 13 maja 2015 r., sygn. III CZP 19/15 w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie.

05maj

Pierwszy kwartał działania pakietu onkologicznego – konieczne dalsze zmiany

Koniec pierwszego kwartału 2015 r. to dobry czas na podsumowanie działania tzw. pakietu onkologicznego – kompleksowych zmian w prawie medycznym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., a których głównym celem było usprawnienie i przyspieszenie procesu diagnostyki i leczenia nowotworów. Środowisko lekarskie wytyka pakietowi jego podstawowe wady – przede wszystkim wzrost biurokracji, czy obowiązkowe konsylia lekarskie, które zamiast przyspieszać terapię, często niepotrzebnie ją wydłużają. Minister Zdrowia zapowiada zmiany.

05maj

Sytuacja szpitali nadal bez zmian?

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. niewiele zmieniła w sytuacji szpitali - tak wynika z raportu NIK, opublikowanego 22 kwietnia 2015 r. Celem ustawy była poprawa kondycji finansowej zakładów opieki zdrowotnej poprzez umożliwienie ich przekształcenia w spółki i zwiększenie odpowiedzialności samorządów terytorialnych za szpitale. Wprawdzie póki co ustawa nie sprostała stawianym jej oczekiwaniom, z drugiej strony jednak nie spełniły się również wcześniejsze obawy.

Kwiecień 2015

30kwi

Ograniczona możliwość wyboru lekarza

W przypadku świadczeń szpitalnych i specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej zasadą jest, że świadczenia są udzielane według kolejności zgłoszenia. Często jednak pacjenci, którzy zgłaszają się do poradni, chcą się zapisać do konkretnego lekarza. Jak ma wtedy postąpić rejestratorka, która ma obowiązek zapisywać pacjenta na wizytę według kolejności zgłoszeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach istnieje obowiązek wpisywania pacjentów do kolejek oczekujących według kolejności zgłoszenia. Powstaje jednak kwestia prawa pacjenta do wyboru lekarza, do którego chcieliby się udać.   

Marzec 2015

27mar

Lądowiska SOR: w planach kolejne zmiany

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z 20 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia przewidziało kolejne zmiany w zakresie obowiązku posiadania całodobowych lądowisk przez szpitale, w których działają szpitalne oddziały ratunkowe (tzw. SORy). SOR będzie mógł funkcjonować bez lądowiska, gdy budowę takowego uniemożliwia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Luty 2015

05lut

„Konstytucja ochrony zdrowia” wreszcie bliżej wejścia w życie?

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Beata Małecka-Libera, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawi projekt ustawy o zdrowiu publicznym - poinformowała premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej 3 lutego 2015 r.