Sytuacja szpitali nadal bez zmian?

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. niewiele zmieniła w sytuacji szpitali - tak wynika z raportu NIK, opublikowanego 22 kwietnia 2015 r. Celem ustawy była poprawa kondycji finansowej zakładów opieki zdrowotnej poprzez umożliwienie ich przekształcenia w spółki i zwiększenie odpowiedzialności samorządów terytorialnych za szpitale. Wprawdzie póki co ustawa nie sprostała stawianym jej oczekiwaniom, z drugiej strony jednak nie spełniły się również wcześniejsze obawy.

Celem przebudowy systemu ochrony zdrowia, poza oddłużeniem podmiotów leczniczych, miało być doprowadzenie do konkurowania placówek o środki publiczne w oparciu o jakość i efekty świadczonych usług. W toku kontroli, której efektem jest omawiany raport, NIK sprawdziła 20 szpitali przekształconych w spółki kapitałowe oraz uzyskała informacje od dodatkowych 54 szpitali-spółek, które w 2013 roku miały podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z ustaleń dokonanych przez NIK wynika, że zmiana formy organizacyjno-prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i utworzenie szpitali - spółek kapitałowych nie spowodowała dotychczas istotnych zmian w ogólnej sytuacji finansowej szpitali. Tylko część miała skorzystać jedynie z chwilowego oddłużenia, zaś później kondycja finansowa niektórych wróciła do dotychczasowej „normy" - generowania strat. Generalnie efekt przekształcenia w postaci oddłużenia okazał się zatem krótkotrwały. Nadto nie doszło póki co do istotnych zmian w sposobie zarządzania placówkami, na co bardzo liczyli autorzy ustawy. Poprawy próżno się doszukiwać również w dostępności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla pacjentów. Nadal też finansowo szpitale-spółki pozostają uzależnione głównie od jednego źródła przychodów - kontraktów zawieranych z NFZ. Stanowi to poważną barierę w zwiększeniu samodzielności decyzyjnej szpitalnych spółek.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Nie sprawdziły się jednak również obawy żywione w związku z wprowadzeniem ustawy. NIK nie stwierdziła, aby dochodziło na znaczną skalę do likwidacji mniej opłacalnych oddziałów. Nawet jeżeli zdarzały się już takie przypadki, to wynikały głównie z ograniczenia wartości kontraktów, np. z uwagi na niskie zainteresowanie pacjentów określonymi usługami. Nie doszło również do pogorszenia dostępu pacjentów do usług medycznych finansowanych ze środków publicznych i preferowania udzielania świadczeń komercyjnych (tj. finansowanych przez pacjentów z własnej kieszeni).

Zdaniem NIK dla poprawy sytuacji podmiotów leczniczych i skuteczności regulacji ustawy konieczne są dalsze zmiany - po pierwsze usprawnienie zarządzania placówkami, tak by uwzględnione zostało m.in. rozpoznanie lokalnych potrzeb i ocenę rynku usług medycznych, po drugie zaś stworzenie mechanizmów realnej konkurencji pomiędzy spółkami o środki publiczne w oparciu o jakość i efekty świadczonych usług.

Autor: Agnieszka Pietrzak ustawa o działalności leczniczej

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »