Lądowiska SOR: w planach kolejne zmiany

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z 20 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia przewidziało kolejne zmiany w zakresie obowiązku posiadania całodobowych lądowisk przez szpitale, w których działają szpitalne oddziały ratunkowe (tzw. SORy). SOR będzie mógł funkcjonować bez lądowiska, gdy budowę takowego uniemożliwia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, od 1 stycznia 2014 r. każdy szpital, w którym działa SOR miał mieć obowiązek posiadania całodobowego lotniska lub całodobowego lądowiska, zlokalizowanego w takiej odległości od SOR, aby przyjęcie osób, znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, było możliwe bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego (§ 3 ust. 7-10 rozporządzenia). Jednak w grudniu 2013 r. na 214 działających SOR, tylko 172 spełniły opisane wymogi rozporządzenia lub deklarowały, że spełnią je do końca 2013 roku.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Podstawowymi przyczynami trudności wskazywanymi przez kierowników podmiotów leczniczych był brak odpowiednich środków finansowych oraz trudności architektoniczne i budowlane. W obliczu zaistniałej sytuacji, ze względu na potrzebę utrzymania liczby funkcjonujących SOR na dotychczasowym poziomie, zaistniała konieczność przesunięcia daty wejścia tych przepisów w życie. Rozporządzeniem z 6 grudnia 2013 r. data ta została przesunięta na 1 stycznia 2017 r. Według stanowiska Ministerstwa Zdrowia całkowite odstąpienie od wymogu posiadania lądowisk przez SOR nie wchodzi w grę. Obniżyłoby to bowiem  jakość świadczeń zdrowotnych realizowanych w SOR nieposiadających lądowisk i spowodowałoby trudności w transporcie międzyszpitalnym w sytuacji konieczności przewiezienia pacjenta drogą lotniczą do innej placówki.

Kolejne zmiany w tym zakresie zostały przewidziane w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z 20 sierpnia 2014 r. (projekt nr UD147).

Przepisy rozporządzenia odnoszące się do obowiązku posiadania lądowisk zostaną przeniesione do ustawy Państwowym Ratownictwie Medycznym w niezmienionym brzmieniu (§ 3 ust. 7-10 rozporządzenia staną się art. 34 ust. 2-5 Ustawy).

Wychodząc zaś naprzeciw najczęściej zgłaszanym przez dyrekcje szpitali problemów w realizacji przewidzianych wymogów, zaproponowane zostało kolejne odstępstwo od obowiązku posiadania lądowiska przez SOR. Mianowicie dopuszczalne będzie funkcjonowanie SOR nie posiadającego lotniska lub lądowiska w dwóch sytuacjach – albo gdy budowę lądowiska uniemożliwia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy jest ona niemożliwa ze względu na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Dotyczy to zwłaszcza szpitali usytuowanych w starych, nierzadko zabytkowych budynkach, jak również położonych w gęsto zaludnionych aglomeracjach miejskich, zwłaszcza w gęsto zabudowanych centrach miast, gdzie warunki okolicznej zabudowy nie pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Oczywiście w przypadki braku lądowiska, konieczne po stronie szpitala będzie zapewnienie dostępu do odpowiedniego naziemnego transportu sanitarnego, również w trybie natychmiastowym.

Autor: Agnieszka Pietrzak  lądowiska, lotnicze pogotowie ratunkowe
Słowa kluczowe:
ratownictwo medyczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »