Kształcenie online to przyszłość każdego poziomu nauczania

Skuteczny menedżer zarządzający w systemie ochrony zdrowia przede wszystkim powinien mieć bardzo szeroki zakres wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i duże umiejętności negocjacyjne w odniesieniu do pracowników i pacjentów. Dodatkowo powinien być otwarty na ciągły proces doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz rozwój kompetencji społecznych.

Obecnie system ochrony zdrowia walczy z epidemią koronawirusa. Nie byliśmy przygotowani na ten rodzaj zagrożenia, a polskie zaplecze administracyjne i gospodarcze okazało się niewystarczającym do walki z tego rodzaju epidemią.

Należy jednak dodać, że sprawne współdziałanie jednostek administracji publicznej, takich jak m.in. Ministerstwo Zdrowa, NFZ, Główna Inspekcja Sanitarna, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Rzecznik Praw Pacjenta, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), Koderzy Medyczni, Business Centre Club i wielu osób, przynosi efekt w postaci „mniejszych strat”.

Jest bardzo wiele wyzwań przed polskim systemem ochrony zdrowia w Polsce od proceduralnych do kadrowych, które doprowadziły do sytuacji, w której znalazł się nasz kraj. Z pewnością będą czekały na nas bardzo liczne zmiany w prawie związanym z systemem ochrony zdrowia i stworzeniem nowoczesnych procedur, które usprawnią reagowanie na stan zagrożenia.

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, pokazała ułomność poszczególnych mechanizmów związanych z sytuacjami kryzysowymi, ale przede wszystkim wskazała nasze słabe punkty w systemie ochrony zdrowia i systemie zarządzania kryzysowego.

Dodatkowo w dużym stopniu pokazała skostniałość struktur zarządczych i mało elastyczny system zarządzania i ujawniła, jak słabą kadrą menedżerską zarządzającą podmiotami leczniczymi dysponujemy. Na wyciągniecie wniosków i konsekwencji kadrowych przyjdzie czas.

Rynek jednak nie znosi próżni. Akademia Ekonomiczno–Humanistyczna w Warszawie i Kolegium Kształcenia Podyplomowego, za które odpowiadam, już na początku stycznia podjęły wiele działań mających na celu zabezpieczenie studentów studiów dyplomowych oraz uczestników kształcenia podyplomowego.

Bezpieczeństwo studentów jest dla władz uczelni na pierwszym miejscu. W drugim etapie zajęliśmy się przygotowaniem do kształcenia na odległość z wykorzystaniem jednych z najnowocześniejszych technik informatycznych.

Trzeci etap to opracowanie oferty edukacyjnej przygotowującej obecnych i przyszłych menedżerów w ochronie zdrowia do rodzajów ryzyk mogących pojawiać się w przyszłości i tak np. uruchamiamy jeden z najnowocześniejszych kierunków w kraju Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie Kryzysowe w Systemie Ochrony Zdrowia - Bezpieczeństwo Zdrowotne. 

Działamy sprawnie i adaptujemy się do sytuacji nie tyle rynkowej, co do potrzeb związanymi z ryzykami, które mogą i z pewnością będą się jeszcze pojawiać wielokrotnie. Kształcenie musi być wielowymiarowe: wiedza, ale i praktyka. Wykłady z wybitnymi ekspertami, ale również częściowe wykorzystanie technik nauczania zdalnego, praktyki w miejscach strategicznie ważnych dla bezpieczeństwa obywateli i państwa.

Chcemy przesunąć siłę kształcenia z nauczania podmiotem leczniczym na zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Zmiana będzie diametralna: uczestnik studiów Kolegium Kształcenia Podyplomowego Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Wraszawie będzie poznawał system ochrony zdrowia jako rynek usług medycznych, ale również jako część mechanizmu reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Moim zdaniem kształcenie z wykorzystaniem narzędzi online to przyszłość każdego poziomu nauczania. Na tym etapie możemy sobie pozwolić na kształcenie w formach mieszanych, czyli kształcenie tradycyjne i nowoczesny system kształcenia na odległość. Nauczeni obecnym doświadczeniem zawsze powinniśmy być elastyczni i reagować na sytuacje kryzysowe i móc nauczać wyłącznie online.

Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy, jasno pokazuje, jak ważna jest nauka i że jest ona jedynym narzędziem do walki z każdym rodzajem zagrożenia. Jest ważna dla kadry menedżerskiej każdego szczebla ponieważ tylko synergia w działaniu pomaga nam w walce z zagrożeniami, których będzie przybywało.

My natomiast musimy być przygotowani na odpowiedzialne działania i jednymi z takich działań jest kształcenie kadry na poziomie Executive Master of Business Administration (EMBA), czego przykładem jest przygotowany i opracowany przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie nowy kierunek studiów Executive Master of Business Administration (EMBA) dla Pielegniarek i Położnych. A tak na marginesie: w tym roku WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiła rok 2020 rokiem Pielęgniarki i Położnej. Ten fakt doskonale podkreśla to, jak ważne i potrzebne są to specjalizacje.

Autor: Sławomir Jagieła

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »