Nowa struktura centrów powiadamiania ratunkowego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Zmieni się struktura organizacyjna centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Centra obsługują całodobowo zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 i 997.

Żeby zatrzymać najlepszych pracowników CPR, umożliwiony zostanie im rozwój zawodowy i awans. 

Wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Będą to stanowiska:

 • operatora numerów alarmowych,
 • starszego operatora numerów alarmowych,
 • koordynatora,
 • koordynatora – trenera.

Gradacja stanowisk planowana jest na ostatni kwartał 2020 r.

Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych.

Powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównymi zadaniami będą:

 • utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR,
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
 • opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,
 • upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego zacznie funkcjonować po 6 miesiącach od wejścia w życie ustawy.

W Polsce w 17 CPR pracuje ok. 1,2 tys. operatorów numerów alarmowych.

W 2019 roku w centrach zarejestrowano ponad 22 mln zgłoszeń. Oznacza to, że każdego dnia do CPR w Polsce trafiało około 60 tys. zgłoszeń.

W 2019 roku CPR przekazały policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznymi podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń zgłoszonych do centrów powiadamiania ratunkowego.

Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.  

Autor: Sławomir Jagieła

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »