Weryfikacja ZUS

Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej sprawdzają osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim. W ciągu ubiegłego roku przeprowadzili 574,1 tys. takich kontroli. To o blisko 78 tysięcy więcej niż w 2018 roku, kiedy było ich 496,3 tys.

Praktyka kontrolna należy do zadań płatnika, jakim jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynika z niej również uszczelnianie systemu, a raczej wywiązywanie się z zadań statutowych. Wzrost absencji pracowniczej to problem dla gospodarki, ale przede wszystkim dla pracodawców w zapewnieniu efektywności prowadzonej działalności. Wśród pracowników można zaobserwować tendencje wzrostową do korzystania ze zwolnień i jest to problem, którego rozwiązaniem ma być wzrost przeprowadzanych kontroli. Jednak, aby podejść do problemu globalnie, należałoby zweryfikować, z jakiego powodu, tzn. na jakie jednostki chorobowe wystawiane są zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Ponieważ pod uwagę należy wziąć nie tylko problem liczby zaświadczeń, lecz także dobro pracowników/obywateli, aby zaproponować rozwiązania w systemie ochrony zdrowia.

W  ubiegłym roku ZUS wydał 39,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na łączną kwotę przekraczającą 37,4 mln zł. Dla porównania, 12 miesięcy wcześniej statystyki te wyniosły odpowiednio 32,6 tys. oraz 31,2 mln zł.

Z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych i całego systemu są to kwoty nieistotne. Bardziej istotna jest kwestia związana z narastaniem „problemu” nadużywania wydawania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Z pewnością liczba decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych będzie wzrastała z powodu uszczelniania systemu oraz „problemu” nadużywania wydawania L4. Problemem nie jest tylko wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego i uszczelnieniem systemu, lecz także spadek efektywności ekonomicznej każdego zakładu pracy, co ma przełożenie na gospodarkę krajową.

Autor: Sławomir Jagieła

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »