Janusz Atłachowicz

Janusz Atłachowicz

menedżer, uczestnik obrad okrągłego stołu w ochronie zdrowia, dyrektor SPZOZ w Wieluniu

Wszystkie wpisy na blogu

Maj 2017

04maj

Sieć szpitali - klamka zapadła

4 maja to data wejścia w życie tzw. ustawy o sieci szpitali. W ustawie nie ma mowy o sieci szpitali, ale o podstawowym zabezpieczeniu szpitalnym. Jest o kwalifikacji szpitali do poziomów zabezpieczenia, których z kolei nie należy mylić z poziomami referencyjności szpitali. Jednak politycy, a głównie minister zdrowia, tak ją popularyzował, że przyjęła się nazwa o sieci szpitali.

Luty 2017

27lut

Sieć szpitali – proponowany podział środków doprowadzi do dysproporcji

Do trzech razy sztuka. Po dwóch spadkach z porządku obrad, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tzw. sieci szpitali. Teraz wszyscy mogą poznać zmienioną wersję ustawy, a co najważniejsze, również treść trzech bardzo ważnych rozporządzeń. Co z nich wynika?

Styczeń 2017

27sty

Sieć szpitali może zwiększyć ich zadłużenie

Czas. To pojęcie, kategoria, której nie da się kształtować według własnych potrzeb lub upodobań. Nie można też tego zasobu zwiększyć. Można go (czas) zmarnotrawić, robiąc coś, co nie daje spodziewanego efektu. Efekt uzyskany w określonym czasie będzie traktowany jako sukces. Ten sam efekt uzyskany w znacznie dłuższym czasie może oznaczać niepowodzenie. Nawiązuję do czasu, bo mamy już za sobą rok 2016.

Listopad 2016

21lis

Rok ministra zdrowia

Tyle trwa już, albo dopiero, kariera nowego ministra zdrowia. Biorąc pod uwagę czas trwania kadencji, to upłynęła dopiero w jednej czwartej. Jest jeszcze czas na działanie. Ale nie o ułamki chodzi, tylko o to, co zrealizowano.

Październik 2016

31paź

Przywrócenie

Tytułowe przywrócenie dotyczy stażu lekarskiego. Zrezygnowano z niego w 2011 roku, by w ramach zmian w systemie ochrony zdrowia, wrócić do niego. Pierwsi lekarze bez odbywania stażu mieli opuścić uczelnie w 2018 roku. Jednak środowisko oraz politycy doszli do wniosku, że 13 miesięcy (12 w przypadku lekarzy dentystów) jest niezbędne, by kandydat na lekarza zapoznał się z praktyczną stroną funkcjonowania podmiotów leczniczych i całego systemu ochrony zdrowia. Po skończeniu uczelni stażysta, dysponując ograniczonym prawem wykonywania zwodu, zasili grupę lekarzy, których tak brakuje w systemie.

Wrzesień 2016

26wrz

Napięcie…

Piszę ten tekst zaraz po 24 września, kiedy to korporacje medyczne - lekarzy, pielęgniarek, ratowników i innych zawodów medycznych - przeprowadziły wspólną demonstrację. Nie było to „białe miasteczko”, znane sprzed kilku lat, tylko „biały czarny marsz”. Jak zwał, tak zwał, ważne, że może on spowodować zmiany, które nie do końca będą po myśli tych, co porządkują, albo tworzą system.

Sierpień 2016

08sie

Reforma ochrony zdrowia: opieka koordynowana motywem przewodnim

Każda z reform, a także korekta tej reformy, miała swój motyw przewodni. Wśród korekt, a tych było najwięcej, najczęstszym motywem było porządkowanie i poprawianie po poprzednikach. No i tak to trwa od 1999 roku. Roku reformy systemu ochrony zdrowia premiera Jerzego Buzka. Osiemnasty rok.

Lipiec 2016

04lip

Na zakręcie

Dzieje się wiele w systemie ochrony zdrowia. Może przesadziłem. Jest wiele zapowiedzi zmian, ale i jest już uchwalona znowelizowana ustawa o działalności leczniczej. Z zapowiedzi najwięcej kontrowersji budzą proponowane zmiany w zakresie kryteriów wyboru ofert podczas kontraktowania, które ma mieć miejsce w 2017 roku. Okres, który ma obejmować nowa umowa ma być znacznie dłuższy.

Maj 2016

31maj

Zmiany w ochronie zdrowia muszą przyspieszyć

Minister zdrowia musi włączyć następny, wyższy bieg. Kierowany przez niego resort musi przyśpieszyć. Podczas ostatniego odpytywania ministrów przez panią premier, minister zdrowia odpowiedział, że ustawa likwidująca NFZ będzie gotowa latem, a najpóźniej jesienią. Nie wiem, czy był na takie pytanie przygotowany, ale odpowiedź padła.

Kwiecień 2016

25kwi

Czekamy na realizację zapowiedzi

Jedną z pierwszych zapowiedzi ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła była zapowiedź powrotu do pojęcia służba zdrowia. Miała to być przeciwwaga dla komercjalizacji i prywatyzacji, która szeroko rozprzestrzeniła się w polskim systemie ochrony zdrowia.