Na zakręcie

Dzieje się wiele w systemie ochrony zdrowia. Może przesadziłem. Jest wiele zapowiedzi zmian, ale i jest już uchwalona znowelizowana ustawa o działalności leczniczej. Z zapowiedzi najwięcej kontrowersji budzą proponowane zmiany w zakresie kryteriów wyboru ofert podczas kontraktowania, które ma mieć miejsce w 2017 roku. Okres, który ma obejmować nowa umowa ma być znacznie dłuższy.

Jest to korzystniejsze dla podmiotu leczniczego, gdyż daje poczucie stabilizacji i umożliwia planowanie. Ale z drugiej strony jest obawa, że jak szpital uzyska znacznie niższy kontrakt, to jego los może być przesądzony. Nie będzie w stanie dotrwać finansowo do następnego okresu kontraktowania, który będzie np. za 5 lat.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej to nazwa dokumentu, który budzi takie obawy placówek medycznych. Projekt wprowadza sześć kryteriów – jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość, cenę i liczbę oferowanych świadczeń. Na każde z kryteriów składa się kilka podkryteriów, których sposób oceny pewnie będzie budzić wiele wątpliwości.

Wszystkie warunki dotyczące sposobu oceny podkryteriów zawarte są w 17 załącznikach. Żeby było „łatwiej”, są jeszcze wagi skalujące i wzór, w załączniku nr 1, który określa sposób dokonywania oceny ofert pod względem kryterium ceny i liczby świadczeń, dla wszystkich zakresów lub rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej. Wszystko to, według ministra zdrowia, jest określeniem szczegółowych kryteriów wyboru ofert, w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, mające na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu porównania ofert (podkreślenie moje) w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Taki zapis znajduje się w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Może zamiast komisji, oceny ofert będzie dokonywał system informatyczny, który zapewni pełny obiektywizm?

Autor: Janusz Atłachowicz
Słowa kluczowe:
ochrona zdrowia

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »