Janusz Atłachowicz

Janusz Atłachowicz

menedżer, uczestnik obrad okrągłego stołu w ochronie zdrowia, dyrektor SPZOZ w Wieluniu
32 artykułów na stronie