Sieć szpitali – proponowany podział środków doprowadzi do dysproporcji

Do trzech razy sztuka. Po dwóch spadkach z porządku obrad, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tzw. sieci szpitali. Teraz wszyscy mogą poznać zmienioną wersję ustawy, a co najważniejsze, również treść trzech bardzo ważnych rozporządzeń. Co z nich wynika?

Tekst ustawy zwykle dość ogólne opisuje proponowane zmiany. Rozporządzenia zaś je uszczegóławiają. Z tych trzech rozporządzeń, wszystkie noszą datę 6 lutego 2017 r. Dwa najważniejsze (z mojego punktu widzenia zarządzającego szpitalem) to, o określeniu szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz o określeniu sposobu ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy.

Na podstawie tych rozporządzeń będzie wiadomo, kto znajdzie się w sieci i na jaką wartość kontraktu może liczyć szpital. Dla szpitala będzie to strategiczna decyzja. Zakwalifikowanie szpitala do odpowiedniego poziomu oraz ustalenie wartości kontraktu na pierwszy okres zamrozi hierarchię konkretnego szpitala w dostępie do środków NFZ, a potem instytucji, która przejmie rolę płatnika od NFZ.

Tak samo było w 1999 roku, gdy z systemu budżetowego szpitale przechodziły na finansowanie w ramach umów z ówczesnymi Kasami Chorych. Zaproponowane przez Kasy Chorych finansowanie, podwyższone lub nie, po ewentualnych „negocjacjach”, kwalifikowały szpital do hierarchii w dostępie pieniędzy z kas. Kontraktowanie świadczeń przez szpital w kolejnych konkursach tylko w sposób kosmetyczny zmieniały udział szpitala w budżecie Kasy Chorych.

Efekt tego jest taki, że nadal są znaczne rozbieżności w nakładach NFZ na jednego mieszkańca dla czterech podstawowych oddziałów. Celem, zwłaszcza NFZ, miało być doprowadzenie do wyrównania tych dysproporcji, ponieważ nie odpowiadają one różnicom wynikającym choćby z epidemiologii i struktury wieku mieszkańców. Tak się jednak nie stało. Mam prawo sądzić, że obecnie proponowany podział środków dla poszczególnych szpitali powiatowych może doprowadzić do jeszcze większych dysproporcji nakładów na jednego mieszkańca.

Autor: Janusz Atłachowicz
Słowa kluczowe:
sieć szpitali

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »