sieć szpitali

Do 29 maja konsultacje kryteriów kwalifikacji do sieci szpitali

Projekt rozporządzenia określającego m.in. szczegółowe kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali. Pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci będą ogłoszone do 27 czerwca. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.

W rozporządzeniu określono, że do sieci będą kwalifikowane placówki, które udzielają świadczeń w ramach co najmniej 6 profili dla szpitali onkologicznych i jednocześnie udzielają świadczeń w ramach co najmniej jednego z profili: ginekologia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna dla dzieci oraz co najmniej jednego z profili: brachyterapia lub radioterapia lub terapia izotopowa, oraz co najmniej jednego z profili: chemioterapia hospitalizacja lub hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca lub onkologia kliniczna.

Do sieci będą też mogły być kwalifikowane te szpitale onkologiczne, które udzielają świadczeń w ramach co najmniej trzech profili określonych w ustawie.

Rozporządzenie określa też dodatkowe świadczenia, których będą mogły udzielać placówki zakwalifikowane do poszczególnych poziomów. Zgodnie z nim szpital może udzielać dodatkowych świadczeń w ramach dodatkowych profili lub rodzajów świadczeń, jeśli od co najmniej dwóch lat są one objęte umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ta zasada nie dotyczy np. świadczeń anestezjologicznych i intensywnej terapii oraz chemioterapii).

W załączniku do rozporządzenia wskazano także, jakie porady specjalistyczne odpowiadają poszczególnym profilom.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel