Ryczałt a świadczenia ponadlimitowe

/appFiles/site_102/images/autor/wIvs8137XRVk4je.jpeg

Autor: Gabriela Jędrys

Dodano: 5 grudnia 2019
Ryczałt a świadczenia ponadlimitowe

Wprowadzenie sieci szpitali przysporzyło placówkom kłopotów z zapłatą za nadwykonania. Po wyczerpaniu możliwości udzielania świadczeń i ewentualnych przesunięciach w zakresach, kwota ryczałtu w całości wyczerpuje zobowiązania finansowe NFZ. Co wpływa na to, ze tak się dzieje? Co powinno się zmienić, aby była możliwa korekta ryczałtu?

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dwa tygodnie temu wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych, które od 1 października 2017 r. weszły do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego „siecią szpitali”. Wyniki kontroli placówek nie napawają optymizmem, ponieważ okazało się, że pokładane w sieci szpitali nadzieje co do zmniejszenia kolejek oczekujących, zapewnienia kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, ułatwienia zarządzania i gospodarowania środkami finansowymi, nie spełniły się. Zwłaszcza zmiana sposobu finansowania świadczeń w ramach umów z NFZ ze szpitalami które weszły do sieci, zakładająca brak konkursów i wypłacanie wynagrodzenia ryczałtowego, ustalanego co jakiś czas na podstawie faktyczne wykonanych świadczeń, nie spowodowała wcale lepszej kondycji finansowej szpitali.

Pozostało jeszcze 86 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.