Paweł  Klawiter – Piwowarski

Paweł Klawiter – Piwowarski

starszy specjalista w Pionie Doradztwa AMT Partner Sp. z o.o. Zajmuje się doradztwem unijnym i strategicznym. Koordynator projektów i doradca klienta.

Wszystkie wpisy na blogu

Październik 2015

02paź

Ogłoszono nowe konkursy unijne dla ratownictwa medycznego

D wa konkursy dla działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostały ogłoszone 1 października.

Czerwiec 2015

30cze

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przełom i rozruch konkursów unijnych

Perspektywa 2014-2020 rozkręca się powoli mimo hucznie rozgłaszanych informacji o wielkości wparcia unijnego, także dla branży ochrony zdrowia. Według ostatnich informacji z Ministerstwa Zdrowia zakończył się trwający od miesięcy impas na linii Polska-Komisja Europejska dotyczący zakresu projektów i ukierunkowania strumieni dotacji dla przedsięwzięć zdrowotnych w nowej perspektywie.