Ewelina Kowal

Ewelina Kowal

Radca prawny, współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Wszystkie wpisy na blogu

Lipiec 2015

12lip

NRL: apel w sprawie zachowania kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Mariana Zembali z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie uchylenia normy wynikającej z przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w zakresie, w jakim norma ta przewiduje zakończenie prowadzenia rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w szkołach, w których realizuje się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna, począwszy od roku szkolnego 2016/2017.

Maj 2015

25maj

Apel Prezydium NRL w sprawie uchodźców syryjskich

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do polskiego rządu oraz władz samorządowych o pomoc w sprowadzeniu do naszego kraju kolejnych syryjskich rodzin zagrożonych eksterminacją oraz pomoc w organizacji i finansowaniu ich życia w naszym kraju, w tym wsparcie programu adopcyjnego syryjskich sierot.

22maj

Dramatyczna sytuacja demograficzna w zawodzie lekarza

„Nie tylko kandydaci na Prezydenta RP, ale wszyscy decydenci muszą zauważyć dramatyczną sytuację demograficzną w zawodzie lekarza” - powiedział  prezes NRL Maciej Hamankiewicz podczas konferencji pt.: „Lekarzy jest za mało, a będzie jeszcze mniej”.

Kwiecień 2015

16kwi

Resort zdrowia podsumował pierwsze miesiące obowiązywania pakietu onkologicznego

Obecnie szybką ścieżkę onkologiczną realizuje 6,2 tys. przychodni POZ (wszystkie podmioty), 2,3 tys. przychodni AOS, czyli 92% placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 1% kontraktu) oraz 487 szpitali (w tym wszystkie centra onkologii) – 96% placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 5% kontraktu) – poinformował Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, podsumowując 3 miesiące funkcjonowania pakietu onkologicznego.

Marzec 2015

12mar

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności przyjęty przez rząd

Zasady stosowania metod leczenia niepłodności, gwarancja bezpieczeństwa komórek rozrodczych i zarodków, ochrona praw osób borykających się z niepłodnością i dzieci urodzonych w wyniku zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji – to najważniejsze założenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności przyjętego 10 marca przez Radę Ministrów.

Luty 2015

17lut

Apel NRL do lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska podczas posiedzenia 13 lutego 2015 r. zaapelowała do wszystkich lekarzy w Polsce o to, by zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej w decydowaniu o sposobie diagnostyki i leczenia chorych najwyższym doradcą było dobro pacjenta. Apel wynika z chaosu w związku z wdrażaniem tzw. pakietu onkologicznego.

17lut

NRL podjęła decyzję o zaskarżeniu pakietu onkologicznego do Trybunału Konstytucyjnego

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej 13 lutego 2015 r. jednogłośnie podjęto decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie sprawdzenia zgodności zapisów pakietu z Konstytucją RP. Skarga ma być zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego już w kwietniu.

Styczeń 2015

07sty

Jest porozumienie lekarzy i resortu zdrowia

„Nam lekarzom chodzi o dobrą jakość leczenia, im chodzi o stwarzanie pozorów. My się na pozory nie zgadzamy” - lekarze rozważali ogólnopolski protest ze strajkiem włącznie. Ostatecznie po ponad 14 godzinnych negocjacjach doszło do porozumienia.

Grudzień 2014

18gru

Pakiet onkologiczny - czy będzie sukcesem?

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został apel pacjentów zrzeszonych w Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii skierowany do Bartosza Arłukowicza – ministra zdrowia.