NRL: apel w sprawie zachowania kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Mariana Zembali z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie uchylenia normy wynikającej z przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w zakresie, w jakim norma ta przewiduje zakończenie prowadzenia rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w szkołach, w których realizuje się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna, począwszy od roku szkolnego 2016/2017.

Nadmienić należy, iż decyzja o likwidacji naboru na kierunek asystentka stomatologiczna została podjęta na wniosek poprzedniego Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. Decyzja została podjęta bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem lekarzy dentystów, których przedmiotowa regulacja w znacznej mierze dotyczy.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Prezes NRL wskazał, iż z punktu widzenia lekarzy dentystów zawód asystentki stomatologicznej pozostaje zawodem pomocniczym o dużej przydatności w praktyce stomatologicznej. Poziom kwalifikacji, jednolity w całym kraju dzięki wymogom określonym przez przepisy prawa, zapewnia wszystkim osobom wykonującym zawód asystentki stomatologicznej zasób kompetencji potrzebny w dzisiejszej praktyce klinicznej. Jednoroczne kształcenie asystentek stomatologicznych w publicznych szkołach gwarantuje im nabycie niezbędnego minimum wiedzy i umiejętności, dlatego to one są najbardziej poszukiwane wśród zawodów pomocniczych.

Autor: Ewelina Kowal  asystentka stomatologiczna
Słowa kluczowe:
kształcenie pracownika

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »