Damian Konieczny

Damian Konieczny

Adwokat, wspólnik w Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. z siedzibą w Sopocie, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownik Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, trener z zakresu prawa medycznego, autor licznych publikacji z zakresu ochrony zdrowia, specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, karnym oraz cywilnym

Wszystkie wpisy na blogu

Grudzień 2016

14gru

Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska

W związku z uchwaleniem tzw. pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady składania sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Sierpień 2016

03sie

Zniesienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta ułatwi procesy o błędy medyczne

Od 5 sierpnia zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta, każda osoba bliska zmarłego pacjenta będzie mogła zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Zmiany mają m.in. ułatwić pacjentom dochodzenie odszkodowań w procesach o błędy  medyczne.

Maj 2016

11maj

Absurdalny projekt zmian w zakresie tajemnicy lekarskiej

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, który w istotnym stopniu zmienia zakres tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Marzec 2016

21mar

Lekarz nie musi ujawniać danych pacjentów organom skarbowym

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 marca 2016 r. uznał, że organy skarbowe nie mogą karać lekarzy za odmowę przekazania danych osobowych pacjentów, którym lekarz udzielał świadczeń.

Styczeń 2016

18sty

Zmiany w zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy w Polsce

18 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), która wprowadza dodatkowe wymogi dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli kształcenie w innym państwie członkowskim lub w języku innym niż polski (np. w ramach tzw. English Division).

Listopad 2015

18lis

Obowiązkowe książeczki zdrowia dziecka

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy przewidujące obligatoryjne prowadzenie dla małoletnich pacjentów książeczek zdrowia dziecka.

Wrzesień 2015

22wrz

E-zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z ogłoszoną 30 lipca 2015 r. nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066), od 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej.

Czerwiec 2015

29cze

Problem z kwalifikacjami do wykonywania szczepień ochronnych

Z początkiem 2016 r., po aż 7-letnim okresie przejściowym, wejdą ostatecznie w życie nowe przepisy regulujące kwalifikacje lekarzy oraz pielęgniarek i położnych niezbędne do wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Maj 2015

15maj

Rodzic może ustanowić pełnomocnika do podejmowania decyzji o leczeniu dziecka

Sąd Najwyższy 13 maja 2015 r., rozpatrując pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie, podjął uchwałę, zgodnie z którą rodzic w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej, może skutecznie udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka.

Marzec 2015

26mar

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie kas fiskalnych

Minister Finansów w odpowiedzi na pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej udzielił wyjaśnień dotyczących zakresu obowiązku stosowania kas fiskalnych przez lekarzy, w związku z wprowadzonymi 1 marca 2015r. zmianami prawnymi.