Zmiany w zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy w Polsce

18 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), która wprowadza dodatkowe wymogi dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli kształcenie w innym państwie członkowskim lub w języku innym niż polski (np. w ramach tzw. English Division).

Dotychczas obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz polscy lekarze, którzy ukończyli kształcenie zagranicą składali jedynie pisemne oświadczenie o tym, że władają językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu. W związku z wejściem w życie nowej ustawy zmianie ulegają warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu określone w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

W świetle nowego art. 6 ust. 2 pkt 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty potwierdzeniem spełniania wymogu znajomości języka jest złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską. Wymóg ten nie dotyczy jedynie osób, które ukończyły studia medyczne w języku polskim, bez względu na posiadane obywatelstwo.

Ustawa wprowadza również odpłatność za wydanie zaświadczeń niezbędnych do uznania kwalifikacji zawodowych w innych państwach członkowskich UE (np. zaświadczenie potwierdzające formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, zaświadczenie potwierdzające równorzędność specjalizacji, zaświadczenie o postawie etycznej). Dotychczas ewentualne opłaty były ustalane przez poszczególne rady lekarskie, które je wydawały. Obecnie za każde zaświadczenie pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 55,50zł.

Zgodnie z art. 86 ustawy do postępowań w sprawie uznania kwalifikacji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym wnioski o uznanie kwalifikacji złożone przed 18 stycznia 2016r. będę rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. Również osoby, które uzyskały już prawo wykonywania zawodu na terytorium RP nie muszą w związku z wejściem w życie nowych przepisów przedkładać organom samorządu lekarskiego żadnych dodatkowych dokumentów, w szczególności zaświadczenia o złożeniu egzaminu z języka polskiego.

Autor: Damian Konieczny
Słowa kluczowe:
lekarz

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »