Obowiązkowe książeczki zdrowia dziecka

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy przewidujące obligatoryjne prowadzenie dla małoletnich pacjentów książeczek zdrowia dziecka.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wprowadza nowy rodzaj dokumentacji medycznej „Książeczkę zdrowia dziecka”. 

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Książeczka będzie wydawana przy wypisie noworodka przez szpital, w którym nastąpił poród dziecka albo do którego przyjęto dziecko urodzone w warunkach pozaszpitalnych. Wyjątek stanowią porody domowe, w wypadku których książeczkę będzie wydawał odpowiednio lekarz lub położna odbierający poród. Książeczka powinna zostać wydana przedstawicielowi ustawowemu za pokwitowaniem (może być to np. podpis w dokumentacji medycznej dziecka).

Książeczka zawiera informacje m.in. o przebiegu okresu prenatalnego i porodu, przeprowadzanych badań profilaktycznych, przebytych chorobach zakaźnych, uczuleniach oraz zwolnieniach z zajęć sportowych. Wpisy w książeczce będą dokonywane do ukończenia przez pacjenta pełnoletności.

Z każdej wizyty i innego świadczenia zdrowotnego należy dokonać wpisu w książeczce. Jeżeli nie będzie to możliwe (np. z uwagi na nieprzedstawienie jej lekarzowi przez opiekuna), wpisów dokonuje się przy następnej wizycie.

Zgodnie z przepisami przejściowymi książeczki zdrowia dziecka będą wydawane noworodkom urodzonym od 1 stycznia 2016 r. Książeczki wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, bez względu na ich treść i formę, pozostają obowiązujące.

Autor: Damian Konieczny
Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »