Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

autor bloga poświęconego problematyce informatyzacji ochrony zdrowia http://nyczaj.blog.onet.pl/. Wcześniej był związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi projektami informatycznymi. Obecnie pracuje w GUS jako konsultant w Gabinecie Prezesa. Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Rady Ekspertów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

Wszystkie wpisy na blogu

Lipiec 2017

11lip

Podpis elektroniczny w elektronicznej dokumentacji medycznej

Wiele wątpliwości budzi obecnie kwestia stosowania podpisu elektronicznego do autoryzacji elektronicznej dokumentacji medycznej. Mamy bowiem dwa akty prawne, które odmiennie konstytuują proces autoryzacji elektronicznej dokumentacji medycznej.

Czerwiec 2017

20cze

Projekty unijne na e-usługi

W wielu województwach trwają lub zapowiedziano konkursy w ramach regionalnych programów operacyjnych, dzięki którym podmioty lecznicze mają szanse pozyskać spore środki na informatyzację, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Kwiecień 2017

13kwi

Elektroniczna dokumentacja medyczna - sprawdź, co jest poważnym problemem

Każdy zbiór jednostkowych danych medycznych może mieć status dokumentacji medycznej. Od wielu lat jest to kluczowy problem w kontekście obowiązku elektronizacji dokumentacji medycznej.

Kwiecień 2016

12kwi

Dokąd zmierza informatyzacja ochrony zdrowia

Informatyzacja opieki zdrowotnej znalazła się na zakręcie. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie zakończyło Projektu P1 w terminie. Poszczególne części projektu są co prawda gotowe, ale nie udało się ich zintegrować. Zmieniono więc formułę realizacyjną projektu.

Marzec 2016

14mar

Co dalej z eWUŚ

Zmiana modelu finansowania ochrony zdrowia na finansowanie świadczeń bezpośrednio z budżetu państwa stawia pod znakiem zapytania sensowność funkcjonowania systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Minister zdrowia zapowiedział wygaszenie tego systemu. Czy to dobry pomysł? Zdania ekspertów są podzielone.

Luty 2016

02lut

Czego zabrakło w nowym rozporządzeniu o dokumentacji medycznej

Wielu ekspertów liczyło, że resort zdrowia - podejmując inicjatywę opracowania nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej - zdecyduje się na całościowe uregulowanie kwestii zarządzania dokumentacją medyczną w jednym akcie prawnym. Tak się niestety nie stało.


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Warszawa 25.września.2017

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »