Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska

W związku z uchwaleniem tzw. pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady składania sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Dotychczas sprawozdania składali przedsiębiorcy, których działalność oddziaływała na środowisko naturalne, np. przez użytkowanie pojazdów osobowych i ciężarowych lub własnych kotłowni.

Sprawozdania te mają charakter roczny i są składane do właściwego marszałka województwa do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni. Z obowiązku składania sprawozdań nie byli dotychczas zwolnieni przedsiębiorcy, którzy nie musieli obliczonych przez siebie opłat uiszczać (zwolnienie w tym zakresie dotyczyło przedsiębiorców, dla których opłata wynosiła do 800zł). W praktyce oznaczało to, że mali i średni przedsiębiorcy, pomimo niskiej wysokości obliczonych opłat, byli zobligowani do składania rocznych sprawozdań.

Zgodnie z ustawą z 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przedsiębiorcy, u których obliczona opłata za każdy z rodzajów korzystania nie przekroczy 100 zł, nie będą musieli składać stosownych sprawozdań i innych oświadczeń (np. emisja gazów do 100 zł opłaty). Tym samym ostatnie sprawozdanie będzie składane przez nich do 31 marca 2017r.  (za rok 2016).

Autor: Damian Konieczny

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »