Opaski jako realizacja obowiązku ochrony danych osobowych

Szpital to miejsce, w którym cała uwaga personelu medycznego koncentruje się na ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego- podstawowych dobrach osobistych. Jednak pobyt w szpitalu i korzystanie z fachowej pomocy medycznej wiąże się nie tylko z koniecznością poddawania się wielu badaniom, ale także ujawniania swoich podstawowych danych osobowych, takich jak choćby nazwisko, które - jak wynika z treści przepisu art. 23 kodeksu cywilnego - pozostają pod ochroną prawa.

Zagadnienie dotyczące ochrony danych osobowych w takich placówkach, jak szpital, w żaden sposób nie zostało należycie uregulowane przez ustawodawcę. Dlatego zrodziła się potrzeba usystematyzowania tej kwestii w ustawie z 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej, co w konsekwencji poskutkowało nałożeniem na szpitale od 1 stycznia 2013 r. obowiązku znakowania pacjentów oraz pracowników.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

W okresie przed wprowadzeniem zmian, znakowanie pacjentów w rzeczywistości nie istniało, albowiem sprowadzało się wyłącznie do znakowania dzieci w wieku do lat 7, podczas gdy pozostali pacjenci w ogóle nie byli zaopatrywani w znaki identyfikujące. Wszelkie dane osobowe pacjenta włącznie z opisem historii choroby zamieszczano na kartach widniejących na ich łóżkach, co w żaden sposób nie stwarzało ochrony.

Wprowadzony przez ustawodawcę obowiązek znakowania w odniesieniu do pracowników, nie jest aż tak skomplikowanym procederem jak znakowanie pacjentów. Spełnienie wymogów znakowania w stosunku do pierwszej grupy, wiąże się jedynie z zaopatrzeniem w identyfikatory zawierające imię i nazwisko pracownika oraz pełnioną przez niego funkcję. Sprawa jest o wiele bardziej złożona w stosunku do pacjentów, a jej złożoność wiąże się nie tylko z aspektem technicznym, ale także finansowym.

Głównym celem zaopatrywania pacjentów w opaski zawierające informacje o imieniu, nazwisku i dacie urodzenia w formie zakodowanej, jest uniemożliwienie pozyskania powyżej wskazanych danych przez osoby nieuprawnione. Zakodowanie danych osobowych pacjenta na opasce oznacza, że muszą to być specjalne opaski z kodem kreskowym, do odczytu, których wymagany jest specjalistyczny i często kosztowny sprzęt.

Znowelizowana ustawa o działalności leczniczej przewiduje pewne odstępstwa od zaopatrywania pacjentów w opaski. W przypadkach nagłych, kiedy potrzebne jest natychmiastowe udzielenie pomocy medycznej, opaski będą zakładane pacjentom dopiero po udzieleniu świadczenia. Zasadą jest, że opaski zakładane są na nadgarstku, kodem kreskowym na zewnętrznej części opaski, a gdy jest to niemożliwe na kostce u nogi pacjenta. Drugą okolicznością, której zaistnienie zwalnia z obowiązku zaopatrzenia pacjenta w opaskę jest sytuacja, kiedy pojawia się niemożność jej założenia z uwagi na uzasadniony stan zdrowia pacjenta, jak na przykład poparzenie. Jak wynika z treści ustawy kierownik szpitala może wówczas podjąć decyzję o odstąpieniu zaopatrzenia pacjenta w opaskę, zamieszczając stosowną informację z uzasadnieniem niespełnienia obowiązku w dokumentacji medycznej danego pacjenta. Ponadto znaki identyfikujące nie są stosowane wobec pacjentów przebywających w szpitalach dla osób pozbawionych wolności oraz wobec pacjentów szpitali psychiatrycznych.

Niezaprzeczalnie, pomimo, że dość kosztowne, zaopatrywanie pacjenta, w opaskę, na której po jej zewnętrznej stronie znajduje się kod kreskowy sprzyja realizacji celu, jakim jest ochrona danych osobowych pacjenta. Wątpliwości może nastręczać fakt, że na opasce, którą otrzymuje pacjent, oprócz kodu kreskowego, po stronie wewnętrznej znajduje się także jego imię i nazwisko. Jednakże spiesząc przekonać wszystkich sceptyków o słuszności stosowania znaków identyfikujących, wskazać należy, że o umieszczaniu po wewnętrznej stronie opaski danych osobowych osoby hospitalizowanej, przemawia fakt, iż konieczność tę rodzi wyłącznie świadomość o ułomności i niedoskonałości sprzętu elektronicznego potrzebnego do odczytu zakodowanych informacji o pacjencie.

Autor: Malwina Jarzembska
Słowa kluczowe:
ochrona danych osobowych

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »