Resort zdrowia podsumował pierwsze miesiące obowiązywania pakietu onkologicznego

Obecnie szybką ścieżkę onkologiczną realizuje 6,2 tys. przychodni POZ (wszystkie podmioty), 2,3 tys. przychodni AOS, czyli 92% placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 1% kontraktu) oraz 487 szpitali (w tym wszystkie centra onkologii) – 96% placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 5% kontraktu) – poinformował Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, podsumowując 3 miesiące funkcjonowania pakietu onkologicznego.

W Ministerstwie Zdrowia przeanalizowano 11 pierwszych tygodni funkcjonowania pakietu (od 1 stycznia do 21 marca).

Do pakietu onkologicznego mają zostać wprowadzone zmiany polegające na:

  • zorganizowaniu konkursów uzupełniających, aby dopuścić do udziału w pakiecie nowych świadczeniodawców

  • włączenie do pakietu niektórych nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz niektórych chorób krwi i układu krwiotwórczego.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Oprócz tego zmiany mają dotyczyć rozszerzenia listy świadczeń szpitalnych rozliczanych bez limitu (np. radioterapia paliatywna), a także usprawnienia systemu informatycznego kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (np. 3 dni na wpis do systemu).

Warto zwrócić uwagę, że Naczelna Rada Lekarska zaniepokojona sytuacją wprowadzenia przepisów tzw. pakietu onkologicznego i ich skutków wobec pacjentów i lekarzy opublikowała 2 kwietnia raport regulacyjny odnoszący się do przepisów dotyczących wpływu zmian prawnych na sytuację zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

Raport regulacyjny, czyli niezależna analiza prawna nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy w zakresie jej zgodności z Konstytucją RP wskazuje co najmniej kilkanaście zapisów mogących naruszać Konstytucję RP zarówno w procesie przygotowywania nowych przepisów, konsultacji, uchwalania, jak i wdrażania zmian.

Upubliczniony raport będzie podstawą do złożenia przez Naczelną Radę Lekarską wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisów pakietów z ustawą zasadniczą.

NRL podjęła jednogłośnie decyzję w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu lekarza. Również jednogłośnie Naczelna Rada Lekarska zdecydowała o skierowaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku z prośbą o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny dotyczących sytuacji pacjentów oraz trybu legislacyjnego, w jakim uchwalono przepisy.

Autor: Ewelina Kowal pakiet onkologiczny
Słowa kluczowe:
pakiet onkologiczny

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »