pakiet onkologiczny

Wchodzi w życie 1 listopada: zmiany w pakiecie onkologicznym

Od 1 listopada 2015 r. rozszerzy się lista nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego leczonych w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Pakiet obejmie również pacjentów z nowotworami łagodnymi centralnego układu nerwowego.

Lekarz nie będzie musiał wystawiać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w czasie rzeczywistym, czyli w momencie podjęcia decyzji o jej założeniu. Będzie miał na to trzy dni od tego czasu.

Zmieni się skład konsylium w przypadku leczenia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych:

 • zrezygnowano z obligatoryjnego udziału lekarza specjalisty  w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej (w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej oraz rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • jednocześnie zobowiązano świadczeniodawców do zapewnienia co najmniej 2 lekarzy specjalistów w dziedzinach onkologii i hematologii dziecięcej w przypadku leczenia dzieci albo hematologii lub onkologii klinicznej, lub 1 specjalisty hematologii i 1 specjalisty onkologii klinicznej – w przypadku leczenia dorosłych,
 • w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej (w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej) oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii (w przypadku otorynolaryngologii).

Leczenie dzieci będzie się mogło odbywać również na oddziale chirurgii onkologicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej oraz chirurgii dziecięcej, lub chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci, lub otorynolaryngologii dla dzieci.

W przypadku gdyby zdiagnozowanie pacjenta było możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego, określono maksymalny 28-dniowy termin (liczony od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia) na przeprowadzenie tego zabiegu oraz ustalenie planu leczenia przez konsylium.

Zmiany, które wejdą w życie 1 listopada, zostały wprowadzone przez:

 • rozporządzenie ministra zdrowia z 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,
 • rozporządzenie ministra zdrowia z 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych, które niebawem zostanie podpisane przez ministra zdrowia.

Również Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował korekty w pakiecie onkologicznym. Są to m.in.:

 • rozszerzenie pakietu onkologicznego o świadczenia związane z radioterapią paliatywną (będą rozliczane bez limitu);
 • rozszerzenie wykazu procedur medycznych (m.in. o zabiegi lecznicze) rozliczanych bez limitu;
 • wprowadzenie dodatkowych pakietów diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (m.in. diagnostyka mięsaków);
 • możliwość motywacyjnego zwiększenia wyceny świadczeń – pod warunkiem przeprowadzenia diagnostyki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej szybciej niż zakładają to maksymalne terminy przewidziane w pakiecie.

Projekty zmian w pakiecie onkologicznym przekazane do konsultacji

Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w tzw. pakiecie onkologicznym. Zostały one zawarte w trzech projektach rozporządzeń, które przekazano do konsultacji:

 • projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
 • projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
 • projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Obecnie można zgłaszać uwagi do projektów: 

 • w trybie konsultacji publicznych – do 1 lipca 2015 r.
 • w trybie uzgodnień – do 15 czerwca 2015 r.

Proponowane zmiany uwzględniają uwagi ekspertów. Uelastyczniono między innymi regulacje dotyczące obowiązkowego składu konsylium w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych oraz w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej - w przypadku chirurgii szczękowo -twarzowej, oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii – w przypadku otorynolaryngologii.

Ponadto w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń uwzględniono przypadki, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu operacyjnego.

Jednocześnie zmieniono wzór Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Nową kartę będzie mógł wydawać lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel