Pierwszy kwartał działania pakietu onkologicznego – konieczne dalsze zmiany

Koniec pierwszego kwartału 2015 r. to dobry czas na podsumowanie działania tzw. pakietu onkologicznego – kompleksowych zmian w prawie medycznym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., a których głównym celem było usprawnienie i przyspieszenie procesu diagnostyki i leczenia nowotworów. Środowisko lekarskie wytyka pakietowi jego podstawowe wady – przede wszystkim wzrost biurokracji, czy obowiązkowe konsylia lekarskie, które zamiast przyspieszać terapię, często niepotrzebnie ją wydłużają. Minister Zdrowia zapowiada zmiany.

Środowisko lekarskie alarmuje, że pakiet, z którego wprowadzeniem wiązano duże nadzieje, nie funkcjonuje tak, jak powinien – w wielu przypadkach zamiast przyspieszyć, opóźnia tempo terapii onkologicznej. Podstawowe zarzuty względem pakietu dotyczą związanych z nim formalności – wydawania i wypełniania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), uzależnienia uprawnienia do wydawania karty od wskaźnika statystycznego, czy obowiązku każdorazowego poprzedzenia leczenia odbyciem konsylium lekarskiego. Wskazuje się, iż usprawnienia wymaga system wypełniania kart DiLO, zwłaszcza ze względu na to, że nie jest to jedyny system informatyczny, z którym do czynienia ma lekarz, pracując z pacjentem onkologicznym. Lekarz taki musi również wprowadzić stosowne dane do systemu rejestrującego czas oczekiwania oraz do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Te formalności, zdaniem lekarzy, niepotrzebnie utrudniają im pracę, co nijak ma się do postulatu przyspieszenia i usprawnienia procesu diagnostyki i leczenia nowotworów. Krytykowane jest uzależenienie uprawnienia lekarza p.o.z. do wydania karty DiLO od osiągniecia określonego przepisami wskaźnika wykrycia nowotworów. Swoboda wykonywania przez lekarza zawodu zostaje w ten sposób poddana statystyce i przez nią ograniczona, co niekoniecznie leży w interesie pacjenta. Nadto, wydanie karty bez uprawnienia wiąże się z wysoką sankcją finansową, co w efekcie może „osłabiać wrażliwość onkologiczną i czujność lekarzy". Jako przykład niedoróbek i wad wskazywany jest również wymóg organizacji konsyliów w każdym przypadku, co stanowi poważną przeszkodę zwłaszcza w przypadku tych nowotworów, których leczenie dla dobra pacjenta trzeba rozpocząć praktycznie natychmiast. Pakietowi zarzuca się, iż pomimo istotnego znaczenia materii, której dotyczy - chodzi w końcu o życie i zdrowie ludzkie w obliczu jednego z największych zagrożeń medycznych, chorób nowotworowych - prace legislacyjne nad nim były prowadzone nieuzasadnionym pośpiechu i bez należytej staranności, czego skutkami są stosunkowo niska jakość i przejrzystość składających się nań przepisów prawnych.

Po głębokiej analizie i naradzie z premier Ewą Kopacz, podczas konferencji prasowej 15 kwietnia 2015 r., Minister Zdrowia zapowiedział zmiany w pakiecie, które miałyby usprawnić jego działanie. Przede wszystkim działaniem pakietu ma zostać objęty kolejny rodzaj nowotworów – nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze. Część zmian z pewnością wychodzi na przeciw postulatom środowiska lekarskiego. Uelastyczniony ma m.in. zostać sposób działania konsyliów lekarskich, które podejmują decyzję o sposobie leczenia pacjenta oraz system informatyczny do wystawiania kart DiLO – aktualnie lekarz musi dokonać wpisu natychmiast, według planowanych zmian mógłby tego dokonać w ciągu 3 kolejnych dni. Poszerzona ma zostać lista świadczeń szpitalnych, rozliczanych bez limitu, m.in. o radioterapię paliatywną, z której do tej pory pacjenci nie mogli korzystać w ramach pakietu. Wśród zapowiedzianych zmian są ponadto stworzenie możliwości sfinansowania badania PET (tomografii emisyjnej pozytonowej) poza stawką ryczałtową, zwiększenie finansowania ryczałtów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej o 20 proc. w przypadku diagnozowania pacjentów w ciągu 7 tygodni oraz stworzenie nowych pakietów diagnostycznych. W drodze konkursów uzupełniających do udziału w pakiecie mają zostać dopuszczeni kolejni świadczeniodawcy.

Autor: Agnieszka Pietrzak pakiet onkologiczny 
Słowa kluczowe:
pakiet onkologiczny

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »