Jak uniknąć stresu związanego z błędem medycznym

Coraz częściej, rozmawiając z wieloma lekarzami, którzy są ofiarami roszczeniowości pacjentów, słyszę o ogromnym stresie, towarzyszącym im podczas wykonywania zawodu w czasie trwania sprawy sądowej i po niej. Najczęściej lekarze podają następujące objawy: zmianę postrzegania pacjenta, lek związanym z wykonywaniem zawodu, stany depresyjne, niechęć do ludzi, unikanie podejmowania trudnych decyzji, chęć porzucenia zawodu, zniechęcanie rodziny/dzieci do wykonywania zawodu medycznego. W amerykańskim piśmiennictwie medycznym objawy te określa się jako MMSS (medical malpractice stress syndrome) – zespół stresu związanego z błędem medycznym

Problem MMSS będzie narastał również u nas, ponieważ wszystko wskazuje na to, że pozwany lub oskarżony będzie co najmniej raz każdy lekarz podczas swojej całej kariery zawodowej. Jak bowiem wynika z amerykańskich badań (w Polsce na razie nikt takich nie prowadzi): ryzyko pozwania w specjalizacjach zabiegowych (neurochirurgia, kardiochirurgia, chirurgia ogólna, ortopedia, chirurgia plastyczna, ginekologia) jest tak duże, że w przeciągu 5-10 lat każdy lekarz będzie co najmniej raz pozwany. W specjalizacjach niezabiegowych (pediatria, psychiatria, medycyna rodzinna, dermatologia, patomorfologia) ryzyko pozwania waha się od 3-5% rocznie (od 3 do 5% wszystkich lekarzy wykonujących daną specjalizację jest rocznie pozywanych) (dane za: J. Anupam i inni, Malpractice Risk According to Physician Specialty, „The New England Journal of Medicine” 2011, 365). Moim zdaniem, większości lekarzy w Polsce nie uda się uniknąć sprawy sądowej w ciągu całej swojej kariery zawodowej z uwagi na rosnącą roszczeniowość pacjentów i przekonanie 33% pacjentów o tym, że są ofiarami błędów medycznych (CEBOS 2014).

Biorąc pod uwagę, że 95% lekarzy reaguje ogromnym stresem na sprawę sądową, z czego aż 27-39% prezentuje objawy depresji, 20-53% objawy zaburzeń adaptacyjnych, a 2-15% objawy somatyczne (S. Charles, Coping with a medical malpractice suit, „Western Journal of Medicine” 2001, 174), uważam, że lekarz i osoby odpowiedzialne za ich kształcenie powinny jak najszybciej dostrzec problem MMSS. Sposobem na mentalne przygotowanie lekarzy do procesu jest bowiem edukowanie ich w tym zakresie. Jak bowiem wynika z badań na ten temat, lekarzom cierpiącym na MMSS może pomóc:

  • zaangażowanie się w proces i współpracę z obrońcą;
  • rozwój wiedzy w zakresie odpowiedzialności prawnej lekarza, błędów medycznych, MMSS;
  • skorzystanie z konsultacji specjalistycznych;
  • udział w szkoleniach zawodowych i rozwój kompetencji osobistych;
  • możliwość porozmawiania w grupie osób o podobnym doświadczeniu.
Autor: Radosław Tymiński prawa lekarza, dokumentacja medyczna
Słowa kluczowe:
błąd medycznylekarz

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »