Czy osoba bliska po śmierci pacjenta otrzymać dokumentację medyczną zmarłego

Od 5 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którą lekarz jest związany tajemnicą zawodową również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Pojawia się zatem ważne pytanie, czy prawo do zwolnienia lekarza z tajemnicy zawodowej przez osobę bliską pacjentowi obejmuje również prawo dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci tego pacjenta? W tym kontekście przepisy można rozumieć dwojako.

Zgodnie z pierwszą interpretacją, pojęcie tajemnicy zawodowej jest szersze niż pojęcie tajemnicy dokumentacji medycznej, a więc skoro osoba bliska ma prawo uchylić tajemnicę zawodową, to tym bardziej ma prawo uchylić tajemnicę dokumentacji medycznej.

Zgodnie z drugą interpretacją, tajemnica dokumentacji medycznej i tajemnica zawodowa to dwie różne tajemnice, choć ze sobą związane, i uchylenie jednej nie powoduje automatycznego uchylenia drugiej.

Poprawne jest wyłącznie to drugie rozumienie, zgodnie z którym: osoba bliska pacjentowi, która po jego śmierci zwalnia lekarza z tajemnicy zawodowej, nie może otrzymać dostępu do dokumentacji medycznej (chyba że została upoważniona do tego przez pacjenta za życia). Pogląd taki opieram na wielu argumentach, z których dla czytelności wywodów przytoczę tylko dwa.

Po pierwsze, zagadnienia związane z tajemnicą lekarską (art. 40 u.z.l.) i dostępem do dokumentacji medycznej (art. 26 u.p.p.) uregulowano oddzielnie, co świadczy o ich odrębności. Skoro zatem ustawodawca zmienia zasady dotyczące tajemnicy zawodowej (art. 40 ust. 3 u.p.p.), a nie zmienia reguł dostępu do dokumentacji medycznej (art. 26 ust. 1 u.p.p.), to oznacza, że w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej nic nie uległo zmianie. Tym samym osoba bliska pacjentowi nie może uzyskać dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta (chyba że została przez niego upoważniona do tego wcześniej).

Po drugie, dokumentacja medyczna stanowi zbiór danych wrażliwych i każda możliwość jej udostępnienia musi wynika z wyraźnego przepisu ustawowego. Ponieważ nie ma przepisu, który upoważniałby osobę bliską pacjentowi do dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta, należy uznać, że osoba bliska zmarłego pacjenta nie ma prawa dostępu do jego dokumentacji medycznej (chyba że została przez niego upoważniona do tego wcześniej).
Moim zdaniem, osoba bliska, która zwolni lekarza z tajemnicy zawodowej po śmierci pacjenta, nie może otrzymać wglądu do dokumentacji medycznej tego pacjenta.

Autor: Radosław Tymiński prawa lekarza, dokumentacja medyczna
Słowa kluczowe:
prawa pacjenta

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »