prawa pacjenta

rejestracja

Zabezpieczenie danych osobowych pacjenta – jak to zrobić

W czasie pandemii, kiedy rejestrujesz pacjentów przez telefon czy Internet, musisz zwracać uwagę na należyte wywiązywanie się z tych obowiązków. Rejestracja online, mimo że jest dużym ułatwieniem, wymaga spełnienia wielu warunków. Jakie dane można pozyskiwać od pacjentów? Sprawdź jak powinno wyglądać zabezpieczenie danych osobowych pacjentów.

W zakresie rejestracji zarówno tej tradycyjnej telefonicznej, jak i przy okazji wizyty w gabinecie lekarskim, zgodnie z zasadą minimalizacji, należy pozyskać od pacjenta tylko te dane, które są niezbędne na tym etapie kontaktu. Niezbędne będą na pewno imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania. W celu ustalenia czy dana osoba jest ubezpieczona niezbędny także będzie numer PESEL.

Jeśli chodzi o inne dane, jak dane dotyczące zdrowia, to należy się zastanowić czy do samej rejestracji będą one potrzebne, czy takich danych jednak powinien udzielić pacjent podczas rozmowy z lekarzem podczas wizyty. Zasadne jednak będzie pozyskanie informacji, w jakim celu pacjent zgłasza się do gabinetu, m.in.w celu ustalenia czasu potrzebnego do udzielenia takiego świadczenia medycznego.

W przypadku innych danych należy rozważyć, czy są one niezbędne do samej rejestracji. Jeśli nie i mają być tylko zapisywane, pozyskiwane i przekazywane tak naprawdę innym podmiotom (w związku z obsługą programu służącego do rejestracji), to takie działanie jest naruszeniem RODO. Może bowiem się okazać, że dana osoba zrezygnuje z wizyty, nie stanie się pacjentem naszej kliniki czy gabinetu, a my będziemy mieć takie dane, które nie będą służyły danemu celowi – należałoby w przypadku rezygnacji pacjenta natychmiast je usunąć.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel