Większa rola pielęgniarek w procesie leczenia od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty. Ministerstwo Zdrowia 26 czerwca 2015 r. skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 15a ust. 8 pkt. 3-6 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, określa szczegółowo sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, wzór recept, sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania oraz sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji. Regulacje zawarte w projekcie są analogiczne do tych zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, przy czym przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą oczywiście wyłącznie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Uprawnienie pielęgniarek i położnych do wystawiania recept wynika z przepisu art. 15a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, dodanego ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 11 września 2014 r. Zgodnie z tym przepisem, od 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem ukończenia specjalistycznego kursu w tym zakresie, pielęgniarki i położne mające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne mające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa będą mogły, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wystawiać recepty na  określone leki (z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe) oraz wystawiać zlecenia lub recepty na wyroby medyczne. Z kolei pielęgniarkom i położnym mającym dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo opisane wyżej uprawnienia będą przysługiwały nie samodzielnie, ale w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Celem opisanych wyżej zmian jest lepsze wykorzystanie wykształcenia i doświadczenia pielęgniarek i położnych poprzez poszerzenie ich kompetencji zawodowych oraz włączenie ich w proces terapeutyczny pacjentów również w zakresie ordynacji leków. Przepisy projektowanego rozporządzenia zawierają regulacje dotyczące szczegółowych zagadnień z tego zakresu, m.in. zasady wystawiania recept przez uprawnione pielęgniarki i położne, zakres niezbędnych danych, które muszą być uwzględnione na recepcie, wzór recept, jak również maksymalne ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, możliwego do przepisania jednorazowo dla jednego pacjenta, czy aspekty czysto techniczne jak zaopatrywanie w druki recept. Co do maksymalnych ilości leku, jakie pielęgniarka lub położna będzie mogła jednorazowo przepisać pacjentowi, warto zauważyć, że będzie to ilość niezbędna pacjentowi do maksymalnie 120–dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, a zatem ilość taka sama jak w przypadku leków ordynowanych przez lekarza zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich.

W założeniu twórców projektu oczekiwanym efektem wprowadzonych zmian będzie nie tylko umocnienie pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz poszerzenie ich kompetencji w procesie leczenia, ale przede wszystkim zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, a to ze względu na umożliwienie pacjentom korzystania z porad recepturowych bez konieczności wizyty lekarskiej. Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych (od 26 czerwca 2015 r.). Miałby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Autor: Agnieszka Pietrzak pielęgniarki, proces leczenia
Słowa kluczowe:
pielęgniarkarecepta

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »