Szpital ma szansę odzyskać pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

NFZ ma obowiązek zapłacić Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Mazowieckim kwotę 468,8 tys. zł wraz ustawowymi odsetkami (ok. 420 tys. zł) za leczenie nieubezpieczonych pacjentów - tak w bezprecedensowym wyroku, po długim i zawiłym, trwającym ponad siedem lat procesie orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Pozew Szpitala Zachodniego przeciwko NFZ dotyczył zapłaty za leczenie nieubezpieczonych pacjentów za lata 2005-2007.

Wyrok ten, zapadły 4 maja 2015 r., daje szpitalom nadzieję na odzyskanie pieniędzy, jak pokazuje powyższy przykład - często bardzo znacznych sum, za leczenie pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem. Problem ten może dotyczyć wielu placówek, jako że w ostatnim czasie wzrasta liczba osób nieubezpieczonych korzystających ze świadczeń zdrowotnych, w tym też świadczeń udzielanych przez szpitale. Wszystkiemu winna jest oczywiście sytuacja na polskim rynku pracy. Sytuacja taka jest bowiem związana z bezrobociem oraz powszechnym brakiem stałego zatrudnienia i stosowaniem tzw. umów śmieciowych. Problemem są również osoby pracujące za granicą i nie mające ubezpieczenia w Polsce. Wyegzekwowanie pieniędzy za leczenie od takich pacjentów jest niezmiernie trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe. Wyrok zapadły w sprawie Szpitala Zachodniego pokazuje, że zgodnie z obowiązującym stanie prawnym szpital nie musi być obciążony kosztami leczenia pacjentów nieubezpieczonych, a ponosić te koszty powinien Skarb Państwa.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Jak wskazał Sąd Okręgowy w Warszawie, podstaw prawnych omawianego rozstrzygnięcia wśród aktualnie obowiązujących przepisów nie brakuje. Zgodnie z obowiązującym w okresie, którego dotyczyła sprawa, przepisem art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Aktualnie obowiązującym odpowiednikiem tego przepisu jest przepis art. 15 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Art. 30 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza-dentysty wyraźnie nakazuje lekarzom udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. W uzasadnieniu wyroku zostały wskazane również inne obowiązujące aktualnie przepisy prawne - art. 7 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym każdy pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia oraz art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nakazujący udzielać świadczeń w stanach nagłych niezwłocznie i przewidujący możliwość uzyskania wynagrodzenia za takie świadczenia również świadczeniodawcom, którzy nie zawarli umowy z NFZ.

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia powołał się również na pogląd Sądu Najwyższego, wyrażony w wyroku z 8 sierpnia 2007 r., sygn. I CSK 125/07, zgodnie z którym „Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia jest zobowiązany do zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym w warunkach, o których mowa w art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, w związku z czym do istnienia takiego obowiązku nie był konieczny wyraźny przepis prawa."

Autor: Agnieszka Pietrzak
leczenie, pacjent nieubezpieczony
Słowa kluczowe:
NFZsąd

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »