pielęgniarka

Minister zdrowia podpisał: rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i położnych

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie umożliwiające realizację nowych uprawnień pielęgniarek i położnych. Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne, odpowiednio do swoich kwalifikacji, będą mogły przepisywać leki samodzielnie lub kontynuować przepisywanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza. Będą mogły również kierować pacjentów na badania.

Minister zdrowia określił m.in. wykaz substancji czynnych, do przepisywania których będą uprawnione pielęgniarki i położne, oraz wzór recepty, umożliwiając tym samym realizację nowych uprawnień.

Z szerszych uprawień będą mogły korzystać pielęgniarki i położone, których program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące przepisywania leków i kierowania na badania diagnostyczne albo pielęgniarki i położne, które ukończą kurs specjalistyczny pod nazwą „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”.

Ministerstwo Zdrowia - w ramach nowej perspektywy 2014-2020 - pozyskało na ten cel (w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych) 52 mln zł ze środków europejskich. Ogłoszony został konkurs na realizację kursów dla pielęgniarek i położnych. Pierwsze szkolenia dofinansowane ze środków europejskich rozpoczną się w I kwartale 2016 roku.

Od roku akademickiego 2016/2017 osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej będą się kształciły na podstawie nowych standardów, które zawierają treści związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi. To oznacza, że nie będą musiały kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie.

wiper-pixel