Informacja w celu ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu