COVID-19

Jarosław Fedorowski

Jarosław Fedorowski: Jak skuteczniej walczyć z pandemią koronawirusa

Koncepcja szpitali tymczasowych wynika z dynamiki rozwoju pandemii. Są wyraźne zalecenia, aby relokować pacjentów, tworzyć dodatkowe miejsca, odciążyć zatłoczone szpitale. To, co obecnie niezmiernie istotne, to konieczność rozważenia roli szpitala tymczasowego w odniesieniu do sytuacji epidemicznej na terenie konkretnej aglomeracji. Rozmowa z prof. JAROSŁAWEM J. FEDOROWSKIM, prezesem Polskiej Federacji Szpitali.

Jednym z postulatów dyrektorów placówek zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali jest stworzenie centrów koordynacji ruchu pacjentów z COVID-19, bazując na współpracy z centralami kryzysowymi przy urzędach wojewódzkich. Na czym miałaby polegać taka działalność?

Nasza propozycja polega na poszerzeniu formuły sztabów kryzysowych przy wojewodach przez stworzenie centrów zarządczo-koordynujących. Ich pracownicy w rzeczywistym czasie – wsparci systemem informatycznym – mogliby monitorować dostępne zasoby łóżkowe, ale także ruch pacjentów między różnymi poziomami opieki.

Wraz z partnerem, firmą Transition Technology, stworzyliśmy architekturę systemu informatycznego. W olbrzymim skrócie – wygląda to jak elektroniczna rezerwacja miejsc w samolotach czy pociągach, pozwalając na szybką wizualizację aktualnie dostępnych miejsc w konkretnych szpitalach, na konkretnych oddziałach.

Nasz postulat obejmował również pomysł stworzenia centrum transferu pacjentów, aby lekarz nie musiał tracić czasu na szukanie wolnego miejsca dla pacjenta dzwoniąc po szpitalach. Umożliwiałoby to po diagnozie skontaktowanie pacjenta, za pośrednictwem centrum, ze szpitalem, gdzie docelowo będzie przyjęty. Chociaż przy wojewodach istnieją obecnie sztaby kryzysowe, to nie jest to interaktywna baza, jaką proponowaliśmy.

Baza mogłaby być zasilana danymi ze szpitali tymczasowych, natomiast sala komputerowa powinna być prawdziwym centrum dowodzenia czy zarządzania systemem w czasie pandemii. Tymczasem wciąż mamy do czynienia z tradycyjnym sposobem zarządzania, bazującym na łączności telefonicznej czy e-mailowej.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel